Діяльність закладів охорони здоров’я України з питань хірургічної роботи за 2013 рік

Четвер, 12 червня 2014, 09:43
Друк

В Україні за 2013 рік загальна кількість операцій (поліклініка + стаціонар) становила 4 894 296 або 1078,7 на 10 тисяч населення, що майже на рівні 2012 року (1079,7 на 10 тис. населення). Показник хірургічної роботи стаціонарів України більший минулого року на 1,1% (540,8 на 10 тис. населення - 2013 рік, 535,1 - 2012 рік), проте в амбулаторно-поліклінічних закладах України зазначений показник мав тенденцію до зниження на 1,7% (з 537,9 - у 2013 році до 547,2 - у 2012 році).

У 2013 році на одного хірурга в Україні припадало 292 операції, що дорівнює операціям 2012 року (292); у стаціонарі - 214 операцій (у 2012 році - 211), в поліклініці - 464 (у 2012 році - 467).

За 2013 рік в Україні було проведено 13 409 операцій за один день, в тому числі у стаціонарі - 6 723 та в поліклініці - 6 687; у 2012 році, відповідно, 13 446, 6664, 6 782 (таблиця 1).

В Україні кожні 30 хвилин проводять 308 операцій і кожні 20 хвилин проводять 1 операцію на серці.

Хірургічна робота закладів охорони здоров’я України за 2013 рік представлена в таблиці 1.

Таблиця 1. Хірургічна робота закладів охорони здоров’я України за 2013 рік
Найменування Загальна кількість операцій На 10 тис. населення Кількість операцій на одну зайняту посаду хірурга Кількість проведених операцій за один день
Загальна кількість операцій 4 894 296 1 078,7 292,4 13 409
Кількість операцій, проведених у стаціонарі 2 453 725 540,8 213,9 6 723
Кількість операцій, проведених у поліклініці 2 440 571 537,9 463,5 6 687

У 2013 році в порівнянні з 2012 роком показник хірургічних втручань у закладах охорони здоров’я (ЗОЗ) системи МОЗ України зріс на 1,1% (з 540,8 на 10 тис. населення до 534,9 на 10 тис. населення). Значна частина адміністративних територій мала зростання показника хірургічних втручань, проте, у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Київській областях показник хірургічних втручань зменшився, відповідно, на 0,4% (з 599,6 на 10 тис. населення у 2012 році до 597,3 на 10 тис. населення у 2013 році), на 1,4% (з 566,0 - у 2012 році до 558,1 - у 2013 році), на 1,1% (з 541,8 - у 2012 році до 535,9 - у 2013 році), на 1,9% (з 395,0 - у 2012 році до 387,6 - у 2013 році) та на 1,0% (з 512,9 - у 2012 році до 507,9 - у 2013 році).

Показники хірургічних втручань у дітей віком 0-17 років включно,мали незначну тенденцію до зниження на 0,6% (з 34,8 - у 2012 році до 34,6 - у 2013 році). Лише в 7 областях України хірургічна допомога дітям зросла в середньому на 4,5%. Інші адміністративні території мали зниження вказаного показника, зокрема, у Вінницькій області кількість операцій на 1000 дитячого населення знизилась на 3,8% (з 34,5 - у 2012 році до 33,2 - у 2013 році), в Київській області - на 4,8% (з 25,2 - у 2012 році до 24,0 - у 2013 році), у Чернігівській області - на 7,7% (з 35,9 - у 2012 році до 34,2 - у 2013 році).

При аналізі хірургічної діяльності стаціонарів України звертає на себе увагу коливання показників післяопераційної летальності в ряді областей в порівнянні з середньоукраїнським показником.

Післяопераційна летальність в Україні за 2013 рік серед усього операцій складала 0,54 (2012 рік - 0,55), вона залишилась майже на рівні минулого року.

У 2013 році вище середньоукраїнського показника (0,54) післяопераційна летальність спостерігалась в Автономній Республіці Крим (0,86), Запорізькій області (0,83), Харківській області (0,66), Донецькій області та м. Києві (0,67).

Значно нижчий показник післяопераційної летальності спостерігався у Закарпатській (0,34), Вінницькій (0,30), Тернопільській (0,29) та Чернівецькій (0,25) областях.

Післяопераційна летальність:

Показники післяопераційної летальності при термінових втручаннях значно коливаються в ряді областей у порівнянні із середньоукраїнським показником:

Значна роль в діяльності обласних лікарень приділена наданні хірургічної допомоги населенню України.

У 2013 році в обласних лікарнях України на зайнятих посадах лікарів перебувало 1705 хірургів, з них: загальні хірурги - 512, серцево-судинні - 276, торакальні - 112, хірурги-проктологи - 99, ортопеди-травматологи - 207, нейрохірурги - 265, урологи - 234.

За 2013 рік в обласних лікарнях України проведено 387 405 операцій (консультативна поліклініка + стаціонар), на одну зайняту посаду хірурга припадало 227 операції, за один день проведено 1061 операція.

В стаціонарах обласних лікарень України за 2013 рік було проведено331610 операцій, що становило 13,5% від усіх хірургічних операцій, які проведені у закладах сфери управління МОЗ України (2012 рік - 13,1%).

У структурі хірургічних операцій в цілому в обласних лікарнях перше місце займають операції на нервовій системі (48,6% серед усіх операцій), операції на судинах (47,0%), третє місце - на органах серці (42,4%), четверте місце - операції на ендокринній системі (39,0%), п’яте місце - операції на нирках і сечоводах (37,2%), шосте місце - операції на органах дихання (32,0%), сьоме місце посіли операції на передміхуровій залозі (29,0%).

Висока кваліфікація фахівців потрібна при хірургічних втручаннях на нервовій системі, органах зору, серцево-судинній системі та інших органах і системах.

Операції на нервовій та сечовій системах в цілому в структурі хірургічних втручань становлять, відповідно, 3,5% та 4,6%, операції на ендокринній, на органах дихання та серцево-судинній системах складають, відповідно, 1,3%, 2,5% та 10,7%. Проте, незважаючи на незначну питому вагу зазначених втручань, в обласних лікарнях ці складні операції займають значний відсоток у групі однотипних операцій, які проведені у закладах сфери управління МОЗ України, зокрема:

Мікрохірургічні операції на органах зору проводились майже у всіх обласних лікарнях, за винятком Дніпропетровської та Миколаївської обласних лікарень, і зазначені операції в цілому становили 93,7% від усіх операцій на органах зору.

Серед операцій на органах вуха, горла, носа - на мигдаликах і аденоїдах в обласних лікарнях України становили у 2013 році 11,6%.

У 2013 році складні слухополіпшуючі операції на вусі не проводились в Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Хмельницькій та Черкаській обласних лікарнях і питома вага зазначених операцій в середньому в обласних лікарнях склала 36,4% серед усіх операцій на вусі.

В Україні серед операцій на органах травлення та черевної порожнини - операції з приводу холецистектомій при хронічних холециститах становили лише 22,3%, але операції при жовчнокам’яній хворобі серед операцій в результаті хронічного холециститу склали 96,4%. У значній кількості обласних лікарнях зазначений показник коливався в межах 100 відсотків, а в Тернопільській області він становив лише 11,7%.

Післяопераційна летальність в обласних лікарнях України за період 2012-2013 років мала незначне зниження, зокрема на 0,02% (з 0,80 у 2012 році до 0,78 у 2013 році), в тому числі: на головному мозку було зниження на 0,2% (з 10,38 у 2012 році до 10,18 у 2013 році), на органах травлення та черевної порожнини - на 0,10% (з 2,15 2012 року до 2,05 2013 року), в тому числі при жовчно-кам’яній хворобі - на 0,2% (з 0,37 у 2012 до 0,22 у 2013 році); разом з тим після хірургічних втручань на нервовій системі спостерігалось незначне зростання на 0,2% (з 5,60 у 2012 році до 5,78 у 2013 році), при лапаротоміях діагностичних - на 5,8% (з 7,46 у 2012 році до 13,24 у 2013 році), а також при операціях на серці - на 0,12% (з 1,30 у 2012 році до 1,42 у 2013 році), в результаті ампутацій кінцівок при цукровому діабеті - на 1,11% (з 2,89 у 2012 році до 4,00 у 2013 році).

Порівняно з 2012 роком післяопераційна летальність 2013 року знизилась майже в усіх обласних лікарнях України, за винятком Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Рівненської та Харківської областей де зазначений показник збільшився в середньому на 0,08% .

У 2013 році вищою за середньоукраїнську (0,78) післяопераційна летальність спостерігалась у Луганській обласній лікарні - 1,57; Дніпропетровській обласній лікарні - 1,17, Харківській обласній лікарні - 1,15; Донецькій обласній лікарні - 1,08.

Високий показник післяопераційної летальності зареєстровано після хірургічних втручань на нервовій системі (в обласних лікарнях України - 5,78), у Полтавській (14,45), Харківській (11,96), Тернопільській (11,17), Чернігівській (10,27), Дніпропетровській (8,50), Луганській (8,05); на головному мозку (в середньому в Україні - 10,18); у Тернопільській (22,58), Херсонській (19,75), Полтавській (19,59), Кіровоградській (17,00), Луганській (15,38), Житомирській (13,42) обласних лікарнях.

У загальній кількості операцій в обласних лікарнях України за 2013 рік (331610) - ургентні втручання становили 3,6% (11627) (2012 рік - 11506).

Показник післяопераційної летальності при екстрених втручаннях становив 2,18 (2012 рік - 2,12).

У 2013 році високі показники післяопераційної летальності в обласних лікарнях України спостерігались при екстрених втручаннях із гострого панкреатиту - 16,35, проривної виразки шлунка та 12-палої кишки - 7,75, гострої непрохідності кишок - 5,51, шлунково-кишкової кровотечі - 3,98.

Надходження до обласних лікарень пізніше 24 годин з гострою непрохідністю кишок складала 61,7%, з летальністю у цих випадках 5,13%. Госпіталізація пізніше 24 годин з проривною виразкою шлунка та 12-палої кишки відзначалась у 30,3% випадків, результатом якої спричинило 14,63% летальних випадків. Не меншу стурбованість викликає госпіталізація пізніше 24 годин з гострим панкреатитом - 55,1%, що мали летальні випадки 17,11%.

Щодо хірургічної роботи стаціонару закладів охорони здоров’я системи МОЗ та інших міністерств і відомств за 2013 рік, то найбільший відсоток (89,9%) хірургічних втручань спостерігалось у стаціонарах системи МОЗ України, друге місце посіли заклади охорони здоров'я Академії медичних наук України (3,4%), третє - Міністерства транспорту та зв’язку України (2,4%), четверте - приватних структур (2,0%) (таблиця 2).

Таблиця 2. Хірургічна робота стаціонару закладів охорони здоров’я системи МОЗ України та ЗОЗ інших міністерств та відомств
Найменування відомств Показник, %
Система МОЗ України 89,90
Академія медичних наук України 3,40
Міністерство транспорту та зв’язку України 2,40
Приватні структури 2,00
Міністерство оборони України 1,60
Міністерство внутрішніх справ України 0,20
Державний пенітенціарна служба України 0,07
Інші міністерства та відомства 0,05

Згідно наказу МОЗ України від 31 жовтня 2013 року №939 та порядку формування зведених державних та галузевих статистичних звітів за 2013 рік до таблиці 3600 "Термінова хірургічна допомога" на паперовому носії форми звітності №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" через дріб фахівці областей виділяли, в тому числі, кількість хворих на злоякісні новоутворення, які оперовані та померли в результаті операцій при гострій непрохідності кишок та шлунково-кишковій кровотечі, за рядками 1 (гостра непрохідність кишок) та 7 (шлунково-кишкова кровотеча) та графами 5, 6, 7, 8 (таблиця 3).

В додатку направлялись фахівцями областей відомості про кількість оперованих та померлих новонароджених з вітальними вадами розвитку та некротичним ентероколітом (таблиця 5).

Таблиця 3. Операції в результаті гострої непрохідності кишок та шлунково-кишкової кровотечі при онкопатології (ф. №20, табл. 3600, до рядків 1 та 7)

п/п
Адміністративні території Операції при гострій непрохідності кишок (рядок 1) Операції при шлунково-кишковій кровотечі
оперовано з них померло оперовано з них померло
всього в т.ч. діти
0-17 років

всього

в т.ч. діти
0-17 років
всього в т.ч. діти
0-17 років
всього в т.ч. діти
0-17 років
1 АР Крим 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Вінницька 57 0 1 0 15 0 0 0
3 Волинська 25 0 1 0 3 0 1 0
4 Дніпропетровська 242 0 18 0 7 0 0 0
5 Донецька 286 0 11 0 24 0 3 0
6 Житомирська 62 0 1 0 34 0 0 0
7 Закарпатська 23 0 0 0 4 0 0 0
8 Запорізька 144 0 6 0 29 0 2 0
9 Ів.-Франківська 125 0 1 0 31 0 0 0
10 Київська 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Кіровоградська 82 0 0 0 6 0 0 0
12 Луганська 107 0 13 0 7 0 4 0
13 Львівська 134 0 7 0 0 0 0 0
14 Миколаївська 73 0 1 0 1 0 0 0
15 Одеська 148 0 4 0 8 0 1 0
16 Полтавська 203 0 16 0 3 0 0 0
17 Рівненська 35 2 0 0 3 0 0 0
18 Сумська 27 0 1 0 2 0 0 0
19 Тернопільська 68 0 1 0 2 0 0 0
20 Харківська 182 0 21 0 7 0 1 0
21 Херсонська 95 0 1 0 4 0 0 0
22 Хмельницька 46 0 1 0 10 0 2 0
23 Черкаська 38 0 1 0 0 0 0 0
24 Чернівецька 72 0 4 0 56 0 2 0
25 Чернігівська 43 0 0 0 4 0 0 0
26 м. Київ 177 0 12 0 13 0 0 0
27 м. Севастополь 25 0 0 0 1 0 1 0
Україна 2 519 2 122 0 274 0 17 0

 

Таблиця 4. Показники екстрених хірургічних втручань при онкопатології за 2013 рік

п/п
Адміністративні території Операції при гострій непрохідності кишок Операції при шлунково-кишковій кровотечі
всього з них операції при онкопатології
% всього з них операції при онкопатології %
1 АР Крим 335 0 0,0 82 0 0,0
2 Вінницька 248 57 23,0 69 15 21,7
3 Волинська 108 25 23,1 92 3 3,3
4 Дніпропетровська 593 242 40,8 145 7 4,8
5 Донецька 810 286 35,3 199 24 12,1
6 Житомирська 195 62 31,8 133 34 25,6
7 Закарпатська 141 23 16,3 32 4 12,5
8 Запорізька 398 144 36,2 274 29 10,6
9 Ів.-Франківська 249 125 50,2 82 31 37,8
10 Київська 326 0 0,0 72 0 0,0
11 Кіровоградська 191 82 42,9 23 6 26,1
12 Луганська 309 107 34,6 109 7 6,4
13 Львівська 423 134 31,7 93 0 0,0
14 Миколаївська 264 73 27,7 64 1 1,6
15 Одеська 488 148 30,3 250 8 3,2
16 Полтавська 364 203 55,8 65 3 4,6
17 Рівненська 120 35 29,2 19 3 15,8
18 Сумська 125 27 21,6 19 2 10,5
19 Тернопільська 220 68 30,9 35 2 5,7
20 Харківська 538 182 33,8 82 7 8,5
21 Херсонська 225 95 42,2 56 4 7,1
22 Хмельницька 205 46 22,4 90 10 11,1
23 Черкаська 182 38 20,9 47 0 0,0
24 Чернівецька 155 72 46,5 72 56 77,8
25 Чернігівська 137 43 31,4 60 4 6,7
26 м. Київ 422 177 41,9 86 13 15,1
27 м. Севастополь 78 25 32,1 26 1 3,8
Україна 7 849 2 519 32,1 2 376 274 11,5

 

Таблиця 5. Кількість оперованих (опер.) та померлих (пом.) новонароджених з вітальними вадами розвитку та некротичним ентероколітом за 2013 рік
Адміністративна
територія
Атрезія стравоходу Діафрагмальна грижа Гастрошизіс Омфалоцеле Пряма кишкова непрохідність Всього Крім того,
некротичний ентероколіт (НЕК)
опер. пом. опер. пом. опер. пом. опер. пом. опер. пом. опер.
(1+3+5
+7+9)
пом.
(2+4+6
+8+10)
опер. пом.
АР Крим 3 1 0 0 0 0 0 0 4 1 7 2 3 0
Вінницька 5 1 1 1 0 0 1 1 16 3 23 6 5 5
Волинська 4 1 2 1 0 0 0 0 8 2 14 4 7 3
Дніпропетровська 6 0 4 0 5 1 1 0 9 1 25 2 2 0
Донецька 12 1 5 3 5 2 3 2 19 3 44 11 15 8
Житомирська 0 0 2 0 0 0 1 0 17 0 20 0 8 2
Закарпатська 3 0 2 1 0 0 0 0 32 1 37 2 13 1
Запорізька 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0
Ів.-Франківська 4 2 2 0 3 0 0 0 11 3 19 5 3 1
Київська 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 4 2 2 1
Кіровоградська 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 5 0 3 2
Луганська 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Львівська 5 0 1 0 2 0 6 0 26 3 40 3 9 3
Миколаївська 5 0 3 1 3 1 1 0 11 1 24 3 1 0
Одеська 4 0 4 0 4 0 0 0 25 3 37 3 2 1
Полтавська 6 0 2 0 0 0 0 0 8 0 16 0 0 0
Рівненська 2 1 5 1 2 0 1 1 5 2 15 5 5 1
Сумська 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 12 1 4 1
Тернопільська 3 0 0 0 0 0 0 0 10 2 13 2 2 0
Харківська 7 1 3 0 7 0 0 0 12 1 29 2 5 3
Херсонська 3 0 1 1 0 0 0 0 5 0 9 1 1 0
Хмельницька 3 1 5 0 0 0 1 0 12 5 21 6 2 1
Черкаська 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0
Чернівецька 6 1 2 0 1 0 1 0 6 0 16 1 1 0
Чернігівська 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 4 2 1 1
м. Київ 17 3 8 4 4 0 5 2 35 8 69 17 13 3
м. Севастополь 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 4 2 1 0
Україна 104 15 54 14 38 5 24 7 293 43 513 84 108 37

Із операцій при гострій непрохідності кишок та шлунково-кишковій кровотечі, виділяючи онкопатологію, виявлено, що:

В Україні вперше проаналізовано хірургічні втручання у новонароджених з вітальними вадами. Із таблиці 5 видно, що найбільша кількість проведених операцій у зазначеної категорії новонароджених - це операції при непрохідності прямої кишки (293), операції з приводу атрезії стравоходу (104), операції з приводу діафрагмальної грижі (54). Найбільше проведено операцій новонародженим з вітальними вадами в м. Києві (69), Донецькій області (44), Львівській (40), Одеській (37); в Україні всього проведено операцій серед зазначеної категорії новонароджених - 513, з них померло 84. Крім того, в Україні проведено 108 операцій новонародженим з некротичним ентероколітом, з них 37 осіб померло.

Проаналізований матеріал з питань хірургічної допомоги населенню України необхідно довести до відома обласних позаштатних хірургів для прийняття відповідних рішень.