Аналіз роботи дитячої хірургічної служби області за 2015 рік

Середа, 11 травня 2016, 10:58
Друк

conference 3Надання хірургічної допомоги дітям області знаходиться під постійним контролем Департаменту охорони здоров’я, спеціалістів та адміністрації Житомирської обласної дитячої лікарні. Робота регламентована наказами №59 МОЗ України "Про удосконалення хірургічної допомоги дітям в Україні", від 05.07.1997р. №225, від 10.09.2003р. №383 ДОЗ Облдержадміністрації "Про удосконалення хірургічної допомоги дітям області" та Протоколами лікування дітей зі спеціальності "Дитяча хірургія", затверджених наказом МОЗ України №88-Адм від 30.03.2004р., рішенням колегії управління охорони здоров'я від 24.09.2010р. "Проблемні питання в організації надання хірургічної допомоги дітям Житомирської області".

Кадрове забезпечення

В області виділено 106,75 посад лікарів хірургічного профілю, які обслуговують дитяче населення. Травматологи-ортопеди із 18,25 посад зайнято фізичними особами 13 (71,23%); із 4,0 посад нейрохірургів зайнято фізичними особами 3,0 (75%); із 54,0 посад анестезіологів зайнято фізичними особами 37 (68,5%). Із 30,5 штатних посад дитячих хірургів, фізичними особами зайнято 24,0 ставок. Забезпеченість дитячими хірургами в області становить 0,19 на 10 тис. дитячого населення (по Україні у 2014 році - 0,19). Укомплектованість складає 78,6%. Вищу кваліфікаційну категорію мають 12 дитячих хірургів, першу - 6, другу - 3. Інші спеціалісти не атестовані у зв’язку із недостатністю стажу. Дитячі хірурги працюють у м. Коростені (1), м. Житомир (3,0), по одному в м. Бердичів (1,0), Новоград-Волинському (1,5), Овруцькому (1,0) районах. В Житомирській дитячій обласній лікарні працює 14 дитячих хірургів. В тих ЦРЛ де відсутні дитячі хірурги, хірургічну допомогу дітям надають відповідальні із дорослих хірургів, які пройшли курси стажування на робочому місці в обласній дитячій лікарні. Залишається актуальною проблема відсутності штатних посад дитячих хірургів в лікарнях, де проводяться оперативні втручання дітям. А саме Овруцька ЦРЛ, де оперативні втручання дітям в стаціонарних умовах проводяться дитячими хірургами, які знаходяться на посадах хірургів поліклініки або лікарями, які не мають права надавати допомогу дітям регіону. Проблемним є проведення операцій хірургами, які не мають спеціалізації по дитячій хірургії (Володар-Волинська ЦРЛ).

Ліжковий фонд

В області в 2015 році було розгорнуто 222 ліжка хірургічного профілю для дітей (2013 рік - 221, 2012 рік - 216).

Серед них:

В структурі:

Розподіл загальнохірургічних ліжок:

Забезпеченість ліжками: гнійної хірургії - 1,6 (Україна (2014 рік) - 0,73), чистої хірургії - 1,3 (Україна (2014 рік) - 1,77), торакальними хірургічними - 0,2 (Україна (2014 рік) - 0,19), урологічними - 0,4 (Україна (2014 рік) - 0,65). Була вивчена ситуація щодо різниці показників в 8 регіонах України. Встановлено, що в різних обласних дитячих лікарнях наявна різна структура хірургічних відділень та, відповідно, ліжок.

Ефективність використання ліжкового фонду відображена в таблицях.

Таблиця 1. Зайнятість
Профіль ліжок Житомирська область

Україна,
2014 рік

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік
Гнійні 342 350,6 354,6 357 353,5 359,6 303,41
Чисті 316 324,2 328,1 329 339,0 344,4 312,13
Торакальні 342 351,2 349,8 369 386,2 349,2 276,68
Урологічні 347 355,2 339,7 354 341,3 343,3 320,50
Гінекологічні 310 350,0 342,4 342 351,6 348,4 349,60

 

Таблиця 2. Середня тривалість лікування
Профіль ліжок Житомирська область

Україна,
2014 рік

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік
Гнійні 6,4 6,30 6,2 6,4 6,7 6,6 7,74
Чисті 5,6 5,20 5,4 5,6 5,3 5,4 6,22
Торакальні 6,7 6,80 6,9 6,1 6,4 6,4 10,30
Урологічні 7,0 6,80 6,0 6,2 6,0 5,4 7,86
Гінекологічні 8,6 8,25 8,4 8,2 8,1 7,2 8,60

 

Таблиця 3. Обіг ліжка
Профіль ліжок Житомирська область

Україна,
2014 рік

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік
Гнійні 54 55,3 57,5 55,5 52,7 54,8 39,43
Чисті 56 62,2 60,4 58,4 64,0 64,3 50,21
Торакальні 51 51,6 50,4 60,6 60,6 54,4 26,87
Урологічні 50 54,0 56,6 56,8 57,0 63,8 40,76
Гінекологічні 36 42,2 40,6 41,8 43,2 48,6 29,10

Спеціалістам необхідно звернути увагу на ефективність роботи ліжок по профілям, порівнявши показники як по області, так і по Україні (pdfДодаток 1). В цілому дитячий ліжковий фонд в ЛПЗ області протягом 2015 року використаний ефективно.

Стаціонарна допомога

За 2015 рік в області прооперовано 7406 дітей дітей з хірургічною патологією (у 2015 році - 7600 дітей), яким виконано 8537 операцію (у 2014 році - 8701 операцію). Серед усіх оперованих 4124 (55,6%) (у 2014 році - 5129 дітей (68,8%) прооперовані в умовах ЖОДКЛ. З ургентною патологією госпіталізовано 724 дитини, з них прооперовано 684 дитини (9,2% від всіх прооперованих дітей). Із них 92 дитини госпіталізовано у відділення більше 24 годин від початку захворювання, а це є 13,4%. В структурі ургентних патологій:

Планове оздоровлення дітей з хірургічною патологією за 2015 рік

Питання оздоровлення дітей постійно стоїть на контролі у фахівців департаменту охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації. Щорічно питання розглядаються на медичних та оперативних нарадах кожної ЦРЛ та ЦМЛ області.

З метою забезпечення процесу своєчасного оздоровлення дітей з хірургічною патологією в області зроблено ряд заходів:

Провівши аналіз результатів оздоровлення дітей з плановою хірургічною патологією в 2015 році, необхідно зазначити слідуюче:

Аналіз надання консультативної допомоги дітям області дитячими хірургами за 2015 рік

Надання консультативно-екстренної допомоги дітям області регламентовано наказами №169 від 20.04.2005р. та №659 від 13.11.2009р. по департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА, наказом №28 від 06.08.2013р. по Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні. За минулий рік дитячими хірургами виконано 98 виїздів в ЦРЛ області. Із них 50 виїздів (51,02%) з питань надання екстренної допомоги, 48 (48,98%) - планові виїзди кураторів в ЦРЛ. Серед виїздів по медицині катастроф із 50: 45 виїздів дитячих хірургів; 5 - виїзди лікарів-ендоскопістів.

Проаналізувавши рапорти дитячих хірургів про звіт виконаної роботи в лікарнях області, необхідно зупинитись на слідуючому:

В 2015 році організовано планових 48 виїздів дитячими хірургами-кураторами ЦРЛ , оглянуто 986 дітей, прооперовано на місцях 184 дитини. Необхідно відмітити, що активно співпрацюють в плані оздоровлення дітей з бригадою фахівців на місцях Андрушівська, Ємільчинська, Малинська, Овруцька, Олевська, Вол.-Волинська, Червоноармійська, Черняхівська. Не співпрацюють Баранівська, Бердичівська, Лугинська, Чуднівська ЦРЛ.

Пропозиції по розділу "Надання консультативно-екстренної допомоги дітям області":

Післяопераційна летальність

За минулий рік прооперовано 7406 дітей, яким виконано 8537 оперативних втручань. В післяопераційному періоді померло 10 дітей. Післяопераційна летальність склала 0,12%, в 2014 році - 0,09% (Україна, 2014 рік - 0,15%). На базі ЖОДКЛ померло 9 дітей із 10 (90%).

В структурі післяопераційної летальності:

Загальна кількість днів лікування хворих сумарно склала - 236, середній ліжко-день склав 26,2 л/д (від 1 до 79 л/д).

Додобової летальності в категорії післяопераційної летальності на протязі минулого року не зафіксовано.

Десятьом хворим виконано 25 операцій, що становить 2,5 операцій на одного хворого. Дана ситуація говорить про важкість та поєднаність хірургічної патології.

Серед померлих після операції: до 1 міс. - 5 дітей, до 1 року - 2 дитини, до 3 років - 1 дитина та 2 дитини до 17 років.

Аналіз структури померлих після операцій на органах травлення та черевної порожнини визначив, що:

Всього протягом року оперовано 180 новонароджених дітей (2014 році - 149, у 2012 році - 131 новонароджених), з них 3 (33,3%) померло в періоді новонародженості (післяопераційна летальність серед новонароджених склала 1,6 (в 2014 році - 2,0). В структурі оперативних втручань 114 (63,3%) нейрохірургічних (в т.ч. кефалогематоми - 102 дитини, спинно-мозкові кили - 4, гідроцефалія - 4, ЧМТ - 2) та 80 дітей (2014 рік - 35) загальнохірургічних. Із них вроджені проблеми мали 43 дитини, інфекційно-гнійні ураження - 37 дітей.

В зв’язку з вищевикладеним рахую, що:

Пропозиції

1. Обласному позаштатному дитячому хірургу:

1.1. Обновити наказ по УОЗ Житомирської ОДА про надання хірургічної допомоги дітям області.

1.2. Систематизувати диспансерну групу дітей з плановою хірургічною патологією та вдосконалити організацію оздоровлення дітей як на місцях (ЦРЛ та ЦМЛ області), так і на базі хірургічних відділень ЖОДКЛ.

1.3. Відповідальність за організацію надання хірургічної допомоги дітям в ЦРЛ та ЦМЛ області покласти на головних лікарів.

1.4. Удосконалити систему співпраці із спеціалістами клініки ОХМАТДИТУ та інституту ПАГ м. Київ для оздоровлення дітей на вищому рівні з множинними комбінованими вадами розвитку.

ІІ. Головним лікарям закладів охорони здоров'я І та ІІ рівня:

2.1. Відповідальних за надання хірургічної допомоги дітям регіону хірургів ЦРЛ та ЦМЛ направити на робоче місце до ЖОДКЛ (згідно наказу УОЗ).

2.2. Контролювати виконання плану оздоровлення дітей з хірургічною патологією на 2015 рік.

2.3. Забезпечити планові огляди кураторами дітей Д-групи щоквартально при необхідності проводити оздоровлення на місцях. Відійти від заангажованостей та формальностей у питанні оздоровлення дітей у відповідних територіях.

2.4. З метою проведення планових оперативних втручань дітям з хірургічною патологією в умовах ЦРЛ, забезпечити організацію виїзду дитячого хірурга та анестезіолога обласної дитячої клінічної лікарні із числа кураторів даної адміністративної території (по заявці та наказу УОЗ) або направляти дітей для оздоровлення на базі ЖОДКЛ.

2.5. Залишається проблема ультразвукової діагностики вроджених вад плоду у вагітних жінок. З метою покращення результатів діагностики доцільно підготувати фахівців не тільки в Житомирському перинатальному центрі, але й у таких містах, як Коростень, Нов.-Волинськ, Житомир, Бердичів, а в майбутньому і у всіх госпітальних округах.

2.6. Питання надання хірургічної допомоги дітям підвідомчих територій тримати на постійному контролі (забезпеченість кадрами, апаратурою та інструментарієм, обладнанням операційних).

ІІІ. Кураторам дитячим хірургам обласної дитячої клінічної лікарні:

3.1. Забезпечити надання планової хірургічної допомоги дітям як в умовах обласної дитячої лікарні, так і в умовах ЦРЛ, ЦМЛ де є підготовлений медичний персонал, матеріально-технічна база.

3.2. Проводити моніторинг стану оздоровлення дітей з хірургічною патологією у закріпленому регіоні (проаналізувати результати профоглядів педіатричною та хірургічною службами районів та сформувати єдину об'єктивну диспансерну групу).

Протягом 2016 року працювати над наступним

1. Сумісно з департаментом охорони здоров´я Житомирської облдержадміністрації, головними лікарями ЦРЛ та ЦМЛ області верифікувати можливості виконання оперативних втручань та знечулення дітям на базі ЛПЗ області. Запропонувати адміністраціям ЦРЛ та ЦМЛ області про клопотання перед органами місцевого самоврядування про необхідність забезпечення лікарень відповідними матеріально-технічними та побутовими умовами для виконання оперативних втручань в дитячій практиці.

2. Підвищення якості надання лікувально-діагностичної допомоги дітям з хірургічною патологією в області та проводити контроль дотримання вимог Протоколів лікування зі спеціальності "Дитяча хірургія".

3. Продовжувати роботу по зменшенню кількості пізніх надходжень дітей до хірургічних стаціонарів, зниженню рівня післяопераційної летальності в області за рахунок посилення санітарно-просвітницької роботи на місцях та підвищення професійного рівня медичних працівників.

4. Забезпечити ефективне використання наявного ліжкового фонду ЛПЗ області.

5. Продовжити модель виїзної роботи бригади спеціалістів ЖОДЛ на місцеві бази з проведенням оздоровчих заходів дітям з плановою хірургічною патологією за ініціативою головних лікарів ЦРЛ та ЦМЛ.

6. Забезпечити виконання планових показників доведених до ЛПЗ щодо оздоровлення дітей із плановою хірургічною патологією, враховувати при підведенні роботи за рік.

7. Головним лікарям забезпечити навчання відповідальних осіб за дитячу хірургію із ЛПЗ області на базі філії кафедри дитячої хірургії НМАПО ім. П.Л. Шупика з метою отримання сертифікату.

8. В ЛПЗ відпрацювати систему контролю в роботі фахівців Протоколів лікування дітей зі спеціальності "Дитяча хірургія".

9. На рівні області запровадити підвищення кваліфікації лікарів УЗД діагностики та відпрацювати систему співпраці між акушер-гінекологами та неонатологами.

10. Провести заняття на обласному товаристві хірургів та анестезіологів, лікарів медицини катастроф алгоритм надання допомоги дітям з політравмою на різних етапах.

11. Лікарям-хірургам, які відповідають за надання допомоги новонародженим ознайомитись з роботою клініки ОХМАТДИТ та ПАГ м. Київ.

12. В пресі та на телебаченні, радіо фахівцям ЦРЛ та ЦМЛ області посилити роз'яснювальну роботу з приводу профілактики гострих хірургічних станів у дітей.

Управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації Обласний позаштатний дитячий хірург,
зав. хірургічним відділенням №1 ЖОДКЛ,
д.мед.н. П.С. Русак