Обласна асоціація хірургів Житомирщини

На головну  Мапа сайту  Контактна Iнформацiя

Трьохмірна комп'ютерна томографія черевної порожнини в діагностиці хірургічної патології у дітей

e-mail Друк

НМАПО ім. П.Л. Шупика, кафедра дитячої хірургії
(зав.каф., проф. Данилов О.А.)
Житомирська обласна дитяча лікарня
(головний лікар - Марченко В.Ф.)

Русак П.С.
Толстанов О.К.

Рибальченко В.Ф.
Белей Р.П.


Вступ

Актуальною проблемою хірургії дитячого віку є своєчасна діагностика хірургічної патології. Ультрасонографічне, рентгенологічне обстеження черевної порожнини, комп'ютерна томографія, а також операційні - лапаротомія або діагностична лапароскопія не дозволяють встановити істинну картину. Комп'ютерна трьохмірна томографія дозволяє до операції мати уяву про можливу патологію та визначити методику оперативного втручання, а саме головне - прогнозувати результати лікування.

Матеріали і методи

В хірургічних відділеннях Житомирської обласної дитячої лікарні за період 2000-2009 роки проведено 1876 лапароскопічних втручань у дітей віком від 1 місяця до 18 років. Діагностичні лапароскопії проведено у 476 дітей (25,4%). Із них 176 (37%) було виконано на початку впровадження лапароскопічних втручань з метою діагностики гострої хірургічної патології; у 107 дітей (22,3%) діагностична лапароскопія виконана, як етап передопераційної діагностики хірургічної патології. Попередньо дітям окрім загальноклінічних обстежень проведено ультрасонографічне та рентгенологічне. В структурі нозологій необхідно відмітити: дітей, у яких виявлено кісту печінки - 8; кісти селезінки - 11; кісти підшлункової залози - 3; травматичні (підкапсульні) розриви: підшлункової залози - 2; печінки - 13; селезінки - 9.

Результати та їх обговорення

В стаціонарних умовах дітям проведено комп'ютерну трьохмірну томографію органів черевної порожнини, в результаті виявлена наступна патологія: кіста печінки - 2; кіста селезінки - 4; травматичний підкапсульний розрив підшлункової залози - 2; кіста брижі кишки - 3.

Після проведення передопераційної підготовки дітей було прооперовано. Оперативне втручання з приводу кіст печінки: в одному випадку - кіста видалена лапароскопічно, яка знаходилась по передньому краю діафрагмальної поверхні печінки пікапсульно, розміром 2,0х3,0 см.; в другому випадку - кіста розміром 5,0х6,0 см., правої долі печінки, була лапароскопічно пропунктована. Після обстеження пунктату визначено ехінококову етіологію. Незважаючи на проведене специфічне лікування у хворої дитини виявлено рецидив кісти. Дитина направлена в клініку ОХМАТДИТ м. Києва, де була повторно прооперована лапаротомно.

Дітям з підкапсульним розривом підшлункової залози після стабілізації стану та обстежень проведено діагностичну лапароскопію. Візуальна картина спонукала до проведення лапароскопічного дренування підшлункової залози та черевної порожнини. В післяопераційному періоді призначено консервативну терапію. Результати лікування задовільні.

Серед дітей, оперованих з приводу кіст селезінки, в одному випадку лапароскопічно видалено кісту верхнього полюсу селезінки, розмірами до 7,0х14,0 см., вмістом до 2,5 л. В подальшому у дитини з'явився рецидив кісти селезінки, кіста була видалена лапаротомно спеціалістами клініки ОХМАТДИТ м. Києва.

Приклад із практики

 
На серії знімків черевної порожнини у дитини Д., 17 років, в режимі обстеження трьохмірної комп'ютерної томографії виявлено кісту селезінки великих розмірів, яка займає середній та нижній поверхи черевної порожнини. Ніжка виходить з нижнього полюсу селезінки. Враховуючи великі розміри, видалення кістозного утворення проведено через лапаротомний доступ.
 

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

Висновки

  • комп'ютерна трьохмірна томографія органів черевної порожнини та заочеревинного простору дозволяє до операції мати уявлення про хірургічну патологію того чи іншого органу, вибрати оптимальну методику оперативного втручання та спрогнозувати результати лікування;
  • видалення або пункція кісти печінки чи селезінки не запобігає виникненню рецидиву хвороби.

Література

1. "Детская хирургия". К.У. Ашкрафт, Т.М. Холдер. Санкт-Петербург, 1996.

2. "Трьохмірна комп'ютерна томографія тазового дна при визначенні обсягу недуги". П.С. Русак, В.Ф. Рибальченко, О.О. Краснонос, В.Р. Заремба, Є.Ю. Галінський, І.В. Потебня, Г.К. Шиліна, І.Г. Рибальченко. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Житомирська обласна дитяча лікарня, Київська міська дитяча лікарня №1.

3. Русак П.С. Перший національний майстер-клас: "Лапароскопічна хірургія в педіатрії: Проблеми та перспективи розвитку в Україні" / П.С. Русак // Хірургія дитячого віку. - 2009. - Т.VI, №1 (22). - С. 104-107.

4. Лапароскопічна хірургія дитячого віку: навчально-методичний посібник / [Русак П.С., Данилов О.А., Кукуруза Ю.П., Рибальченко В.Ф.] - Житомир - Київ: НМАПО ім. П.Л. Шупика, ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 2006. - 128 с.

Адреса для листування

Русак Петро Степанович
email: p.rusak(at)asz.org.ua