Обласна асоціація хірургів Житомирщини

На головну  Мапа сайту  Контактна Iнформацiя

Бібліотека

Для перегляду використовуйте

foxit_reader

Foxit Reader
безкоштовна програма для перегляду та друку документів в форматі PDF, альтернатива всім відомої програми Adobe Reader

cover_ostemielit_rusak_kukuruza Кукуруза Ю.П., Русак П.С.

Комплексне лікування гострого гематогенного остеомієліту у дітей

Житомир: Косенко, 2004. - 140 с.
з питань придбання звертайтесь на електронну адресу p.rusak(0)asz.org.ua
В монографії розглянуті питання етиології гострого гематогенного остеомієліту у дітей, клінічного перебігу різних форм захворювання. Висвітлено імунологічні особливості залежно від форми захворювання та зони проживання. Детально розглянуто питання лікування гострого гематогенного остеомієліту, особливо хірургічні аспекти. Наведено клінічні випадки. Розрахована на хірургів, педіатрів, ортопедів та сімейних лікарів.
cover_laporoskopia-rusak Русак П.С., Данилов О.А., Кукуруза Ю.П., Рибальченко В.Ф.

Лапароскопічна хірургія в педіатрії: Навчально-практичний посібник

Житомир-Київ: Косенко, 2006. - 128 с.
з питань придбання звертайтесь на електронну адресу p.rusak(0)asz.org.ua
В книзі розглянуті питання історії розвитку лапароскопічної хірургії, етапи її становлення, діагностика, лікування ургентних та планових хірургічних захворювань у дітей за допомогою лапароскопічного обладнання. Висвітлено основні моменти техніки та методики проведення лапароскопічних втручань в дитячому віці. Рекомендовано для викладачів та студентів медичних вузів, курсантів, лікарів - дитячих хірургів, педіатрів, сімейних лікарів.
  Юрченко М.І., Данилов О.А., Толстанов О.К., Рибальченко В.Ф., Русак П.С., Смірнова І.В., Смирнов В.В., Конопліцький В.С.

Хвороба Гіршпрунга, діти та дорослі. Посібник

Житомир: Полісся, 2010. - 216 с.
з питань придбання звертайтесь на електронну адресу p.rusak(0)asz.org.ua
У посібнику з власного досвіду авторів та світових напрацювань у лікуванні вродженої недуги представлені послідовні алгоритми обстеження, верифікації діагнозу, передопераційної підготовки, обгрунтування вибору методу оперативного лікування та післяопераційної реабілітації. Воєдино зібрано всі методи обстеження, які використовуються як в Україні, так і в світовій практиці, з урахуванням інформативності та безпечності проведення дослідження.
Окремим розділом представлені всі загальновизнані методи оперативного лікування, включаючи власні розробки з чітко визначеними медичними показаннями до того чи іншого методу.
Метою видання є більш детальне донесення нових відомостей з діагностики і лікування хвороби Гіршпрунга до дитячих хірургів на циклах інтернатури, спеціалізації, передатестаційних та стажування зі спеціальності "Дитяча хірургія", науково-практична допомога хірургам загального профілю, педіатрам, гастроентерологам, лікарям невідкладної медичної допомоги, сімейним лікарям.
cover suchasni aspekti nadania khirurgichnoi dopomogi ditiam

Толстанов О.К., Торбас О.М., Марченко В.Ф., Русак П.С., Данилов О.А., Рибальченко В.Ф.

Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги дітям. Матеріали науково-практичної конференції

Житомир: "Полісся", 2015. - 272 с.

pdf.file
У матеріалах конференції представлені наукові і практичні роботи з питань надання хірургічної допомоги дітям. Описані сучасні інформативні методики обстеження дітей з врахуванням інформативності та безпеки, а також новітні технології при лікуванні вроджених та набутих недуг різної локалізації.
cover problema gostrogo zhivota u pediatrii

Русак П.С.

Проблема гострого живота у педіатрії

Монографія. - Житомир: "Полісся", 2015. - 168 с.

pdf.file
У монографії розглянуті питання гострих хірургічних захворювань у дитячому віці, які клінічно проявляються проблемами гострого живота, особлива увага приділяється діагностиці та лікуванню їх за допомогою лапароскопічного обладнання, методу зварювання живих м'яких тканин, даних лабораторних та інструментальних методів дослідження. Окремим розділом висвітлено клінічні випадки, які зустрічаються в практиці дитячого хірурга.
Рекомендовано для викладачів та студентів медичних вузів, курсантів, лікарів-хірургів дитячих, сімейних лікарів.
Козлов О.А., Троян В.В.

Лапароскопические технологии в диагностике и лечении спаечной кишечной непроходимости и спаечной болезни у детей. Учебно-методическое пособие

Минск: 2007. - 40 с.
pdf.file
cover spaechna bolezt brushiny Дикий О.Г., Дикий С.А.

Спайкова хвороба очеревини

Житомир: Полісся, 2012. – 291 с.
з питань придбання звертайтесь на електронну адресу a.dikiy(0)asz.org.ua
В монографії висвітлені питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики та лікування спайкової хвороби очеревини. Описані техніка відкритих хірургічних втручань і техніка виконання лапароскопії в умовах інтраабдомінального спайкового процесу, лапароскопічної адгезіотомії та адгезіолізису. Висвітлені методи лікування та попередження утворення спайок у післяопераційному періоді. Розрахована на лікарів-хірургів, гастроінтестінальних хірургів та лікарів інших спеціальностей.
cover_laporoskopia-rusak Данілов О.А., Лазаретник Б.Ш., Сокур П.П.

Хірургія дитячого віку. Науково-практичний журнал

Київ: Київська міська дитяча клінічна лікарня №1, Кафедра дитячої хірургії НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2009. №1-3.

zip.file
cover_chastnaya_hirurgiya Шевченко Ю.Л.

Частная хирургия. Учебник для медицинских вузов

СПб: "Специальная литература". Тома 1, 2. - 1998. - 517 с.
zip.file
Учебник написан ведущими специалистами хирургических клиник Военно-медицинской академии с учетом богатого опыта оказания медицинской помощи больным, пострадавшим и раненым как в мирное время (в условиях амбулатории и хирургического стационара), так и в условиях боевых действий и катастроф. В учебнике в доступной форме изложен новейший материал о клинике, методах диагностики и лечения заболеваний по всем разделам современной хирургии. Материал хорошо систематизирован, что заметно облегчает его использование. Учебник соответствует программе, утвержденной Министерством здравоохранения РФ, и предназначен для студентов медицинских вузов, может быть использован в системе последипломного образования.
cover_chastnaya_hirurgiya Петров С.В.

Общая хирургия

СПб: "Лань". - 1999. - 672 с.
zip.file
В учебнике в соответствии с программой, утвержденной Министерством здравоохранения РФ, рассмотрены основные вопросы курса общей хирургии. Подробно освещены вопросы асептики и антисептики, десмургии, учения о ранах, кровотечении и методах его остановки, переливания крови, анестезиологии и реаниматологии, учения о хирургической операции, методики обследования хирургического больного. Изложены основные принципы диагностики и лечения травматических повреждений, гнойных хирургических заболеваний, некрозов, ожогов и отморожений, онкологических заболеваний, трансплантации органов и тканей. При изложении материала сделан акцент на результаты современных научных разработок и новые хирургические технологии.
В работе над книгой принимали участие сотрудники кафедры хиругии медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета профессор Я.А. Бубнова, доценты О.В. Фионики, А.А. Крылов, А.Ю. Семенов, В.Н. Щетинин.
Учебник предназначен для студентов медицинских институтов и медицинских факультетов университетов.
cover_chastnaya_hirurgiya Амосов Н.М.

Мысли и сердце

Донецк: "Сталкер". - 1998. - 174 с.
pdf.file
Рассказывая о медицине, раскрывая сущность творчества хирурга, оперирующего на сердце, автор показывает, как человек, идущий непроторенной дорогой, ищущий, сомневающийся, ошибающийся, побеждает в борьбе за самое святое, что есть на земле, - за жизнь человека.
Это первая книга Н.М. Амосова (академика, талантливого кардиохирурга) и она впервые была опубликованна в 1965-1966 гг. в журнале "Наука и жизнь". В своей жизни (он не дожил до 89 лет всего 6 дней) много полезного сделал для людей и многим спас жизнь. Он часто говорил: "Хирургия - мое страдание и счастье".
cover_chastnaya_hirurgiya Дронов А.Ф., Поддубный И.В., Котлобовский В.И.

Эндоскопическая хирургия у детей

Москва: Издательский дом "ГЭОТАР-МЕД". - 2002. - 440 с.
pdf.file
Практическое руководство "Эндоскопическая хирургия у детей" - первое издание в России, освещающее возможности эндоскопических технологий в диагностике и лечении хирургических заболеваний у детей различных возрастных групп, включая новорожденных.
Ахметшин Р.Л.

УК в медицине. Взгляд врача на составы преступлений в медицинской сфере. Учебно-практическое пособие

Донецк: Издатель (Заславский А.Ю)., 2007. - 56 с.
pdf.file
В книге врача-кардиолога, юриста Р.Л. Ахметшина "Уголовный кодекс в медицине", изложен взгляд врача на составы преступлений в медицинской сфере. В ней впервые отдельно выделены, обобщены, проанализированы, а главное - доступно изложены варианты возможных преступлений в медицинской сфере, с учетом характерных особенностей. Книга предназначена для практикующих врачей и юристов, студентов, изучающих право, руководителей медучреждений и для тех, кто считает нужным защитить себя от преступных посягательств в медицинской сфере.
A.N. Barkun, M. Bardou, E.J. Kuipers et al.

Международные клинические рекомендации по ведению пациентов с неварикозными кровотечениями из верхних отделов желудочно-кишечного тракта

"Здоров'я України", №10 (239), Травень 2010р.
pdf.file
Кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) представляют собой большую клиническую и экономическую проблему. Ежегодная заболеваемость данной патологией колеблется от 48 до 160 случаев на 100 тыс. взрослого населения в год, летальность составляет от 10 до 14%.
К.У. Ашкрафт, Т.М. Холдер

Детская хирургия, Том 1-3

Хардфорд, СПб, 1996. - С. 1176.
zip.file
В трёх томах, одним архивом. Руководство охватывает все разделы детской хирургии. В его написании приняли участие наиболее известные специалисты США в каждой области детской хирургии.
Руководство предназначено для детских хирургов, педиатров и врачей всех специальностей, принимающих участие в диагностике хирургической патологии у детей и её лечении.
cover oncology Б.Т. Білинський, Н.А. Володько, А.І. Гнатишак, О.О. Галай та ін.

Онкологія. Підручник

Видання 3-є, доповнене і перероблене
Київ: Здоров'я, 2004. - 528 с.
zip.file
У підручнику вмішено відомості із загальної та спеціальної онкології. Наведено дані, що стосуються сучасного розуміння етіології і патогенезу злоякісних пухлин, а також взаємозв’язків організму та пухлини.
Наведено статистичні дані про захворюваність в Україні. Розглянуто епідеміологію, етіологію, патологічну анатомію, передпухлинні стани, клініку та діагностику окремих пухлин. В опису конкретних локалізацій раку використано Міжнародну класифікацію ТММ 2002р.. Висвітлено принципи лікування та реабілітації онкологічних хворих з урахуванням сучасних досягнень онкохірургії, променевої і хіміотерапії пухлин, а також можливостей гормоно- й імунотерапії.

Матеріал викладено відповідно до міжкафедральної програми з онкології МОЗ України для студентів лікувальних факультетів.Для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, практичних лікарів.