Обласна асоціація хірургів Житомирщини

На головну  Мапа сайту  Контактна Iнформацiя

Інформація про надання хірургічної допомоги дітям Житомирської області за 2013 рік

e-mail Друк

analisisНадання хірургічної допомоги дітям області знаходиться під постійним контролем Департаменту охорони здоров’я, спеціалістів та адміністрації Житомирської обласної дитячої лікарні. Робота регламентована наказами №59 МОЗ України "Про удосконалення хірургічної допомоги дітям в Україні", від 05.07.1997р. №225, від 10.09.2003р. №383 ДОЗ Облдержадміністрації "Про удосконалення хірургічної допомоги дітям області" та Протоколами лікування дітей зі спеціальності "Дитяча хірургія", затверджених наказом МОЗ України №88-Адм від 30.03.2004р., рішенням колегії управління охорони здоров’я від 24.09.2010р. "Проблемні питання в організації надання хірургічної допомоги дітям Житомирської області".

Кадрове забезпечення

В області виділено 28 штатних посад дитячих хірургів. Фізичними особами зайнято 26 ставок. Забезпеченість дитячими хірургами в області становить 1,1 (по Україні у 2010 році - 1,8). Укомплектованість складає 92,8%. Вищу кваліфікаційну категорію мають 8 дитячих хірургів, першу - 11, другу - 2. Інші спеціалісти не атестовані у зв’язку із недостатністю стажу. Дитячі хірурги працюють у м. Коростені (2,0), м. Житомир (3,0), по одному в м. Бердичів (1,0), Новоград-Волинському (1,0), Овруцькому (1,0), Чуднівському (1,0) районах. В Житомирській дитячій обласній лікарні працює 16 дитячих хірургів. В тих ЦРЛ де відсутні дитячі хірурги, хірургічну допомогу дітям надають відповідальні із дорослих хірургів, які пройшли курси стажування на робочому місці в обласній дитячій лікарні. Залишається актуальною проблема відсутності штатних посад дитячих хірургів в лікарнях, де проводяться оперативні втручання дітям. А саме Овруцька ЦРЛ, де оперативні втручання дітям в стаціонарних умовах проводяться дитячими хірургами, які знаходяться на посадах хірургів поліклініки або лікарями, які не мають права надавати допомогу дітям регіону. В Коростенській ЦМЛ немає співпраці в оздоровленні дітей диспансерної групи між хірургами поліклініки та стаціонарі. Проблемним є проведення операцій хірургами, які не мають спеціалізації по дитячій хірургії (Володар-Волинська ЦРЛ).

Ліжковий фонд

В області розгорнуто 216 ліжок хірургічного профілю для дітей. Серед них (ліжок):

 • хірургічні для дітей - 31;
 • гнійної хірургії для дітей - 40;
 • торакальні хірургічні для дітей - 5;
 • урологічні для дітей - 10;
 • гінекологічні для дітей - 5;
 • травматологічні для дітей - 10;
 • ортопедичні для дітей - 10;
 • нейрохірургічні для дітей - 10;
 • відновного лікування - 10;
 • офтальмологічні для дітей - 30;
 • отоларингологічні для дітей - 55.

В структурі загально хірургічних дитячих ліжок (ліжок):

 • в обласній дитячій лікарні розгорнуто - 75;
 • Бердичівська міська лікарня - 4;
 • Новоград-Волинська міська лікарня - 5;
 • Попільнянська ЦРЛ - 2;
 • Коростенська міська лікарня - 5.

Забезпеченість ліжками: гнійної хірургії - 1,1 (Україна - 2,05), чистої хірургії - 1,58 (Україна - 0,86), торакальними хірургічними - 0,19 (Україна - 0,23), урологічними - 0,39 (Україна - 0,71).

Таблиця 1. Зайнятість
Профіль ліжок Житомирська область Україна,
2012р.
2010р.
2011р.
2012р. 2013р.
Гнійні 342,0 350,6 354,6 357,0 312,80
Чисті 316,0 324,2 328,1 329,0 312,49
Торакальні 342,0 351,2 349,8 369,0 241,90
Урологічні 347,0 355,2 339,7 354,0 327,14
Гінекологічні 310,0 350,0 342,4 342,0 274,40

 

Таблиця 2. Середня тривалість лікування
Профіль ліжок Житомирська область Україна,
2012р.
2010р.
2011р.
2012р. 2013р.
Гнійні 6,4 6,30 6,2 6,4 7,40
Чисті 5,6 5,20 5,4 5,6 6,30
Торакальні 6,7 6,80 6,9 6,1 9,60
Урологічні 7,0 6,80 6,0 6,2 8,20
Гінекологічні 8,6 8,25 8,4 8,2 8,80

 

Таблиця 3. Обіг ліжка
Профіль ліжок Житомирська область Україна,
2012р.
2010р.
2011р.
2012р. 2013р.
Гнійні 54 55,3 57,5 55,5 42,1
Чисті 56 62,2 60,4 58,4 49,1
Торакальні 51 51,6 50,4 60,6 25,1
Урологічні 50 54,0 56,6 56,8 39,9
Гінекологічні 36 42,2 40,6 41,8 31,1

В цілому дитячий ліжковий фонд в ЛПЗ області протягом 2013 року використаний ефективно: зайнятість ліжка 324,2 (Україна, 2010 рік - 312,7), середній ліжко день 5,2 (Україна, 2010 рік - 6,73), обіг ліжка 62,2 (Україна, 2010 рік - 46,46), але звертає на себе увагу нераціональне використання фонду в Коростенській ЦМЛ (зайнятість ліжка - 233 днів на рік, середній ліжко/день - 5,6).

Стаціонарна допомога

За 2013 рік в області прооперовано 7420 дітей з хірургічною патологією (2012 рік - 7666 дитини), яким виконано 8497,0 операцій. Серед усіх оперованих 4817 дітей (64%) прооперовані в умовах ЖОДКЛ (2012 рік - 56,07%, 2011 рік - 55%, 2010 рік - 48%). В структурі оперованих дітей з ургентною патологією згідно даних завідуючих хірургічних відділень ЦРЛ та ЦМЛ області прооперовано 798 дитина (10,81% від всіх прооперованих дітей). Із них 106 дітей госпіталізовано у відділення більше 24 годин від початку захворювання, а це є 13,33%. З приводу планової патології прооперовано 4019 дітей. В структурі ургентних патологій:

 • з приводу гострої кишкової непрохідності прооперовано 29 дітей, із них 6 дітей (20,69%) - госпіталізовані у відділення більше 24 годин від початку захворювання;
 • з приводу гострого апендициту прооперовано 723 дитини (2012 рік - 805 дитини), із них 90 (12,4%) - госпіталізовані у відділення більше 24 годин від початку захворювання (2011 рік - 10,2%);
 • з приводу защемленої кили прооперовано 15 дітей (2012 рік - 29 дітей), 1 дітей (6,7%) - госпіталізовані у відділення більше 24 годин від початку захворювання;
 • з приводу травматичних пошкоджень прооперовано 22 дитини (в 2012 році - 25 дітей);
 • з приводу виразкової хвороби шлунка та 12-палої кишки - 3 дитини;
 • з приводу шлунково-кишкової кровотечі - 3 дитини;
 • з приводу гострого панкреатиту - 2 дитини;
 • з приводу позаматкової вагітності - 1 дитина.

12,4% дітей в 2013 році (2012 рік - 9%) з гострим апендицитом, доставлено в стаціонар пізніше 24 годин від початку захворювання (по Україні у 2010 році - 15,23%).

Проаналізувавши медичну документацію встановлено, що основними причинами пізнього надходження дітей до хірургічного стаціонару є:

 • відсутність настороженості батьків щодо гострої хірургічної патології;
 • діагностичні помилки медичних працівників (дотримання протоколів лікування зі спеціальності дитяча хірургія);
 • недовіра до медичного персоналу;
 • недостатній рівень знань медичного персоналу (хірурги, педіатри, сімейні лікарі та лікарі швидкої медичної допомоги);
 • участь у виявленні та діагностиці гострої хірургічної патології у дітей фахівців, які не мають підготовки з питань дитячої хірургії;
 • недостатня санітарно-просвітницька робота серед населення області, щодо хірургічної патології.

Планове оздоровлення дітей з хірургічною патологією

Питання оздоровлення дітей постійно стоїть на контролі у фахівців департаменту охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації. Щорічно питання розглядаються на медичних та оперативних нарадах кожної ЦРЛ та ЦМЛ області.

З метою забезпечення процесу своєчасного оздоровлення дітей з хірургічною патологією в області зроблено ряд заходів:

 • щорічно до кожної ЦРЛ та ЦМЛ області доводяться планові показники по оздоровленню дітей з цією чи іншою хірургічною патологією;
 • виконання завдання можливе 2-ма шляхами: на базі Житомирської ОДКЛ або на місцевих базах (де є сертифіковані спеціалісти та дозволено перелік оперативних втручань, або фахівцями ЖОДКЛ);
 • за кожним районом закріплені куратори - дитячі хірурги.

Дані оздоровлення дітей з хірургічною патологією по кожній лікарні області відображені в таблиці №4.

Провівши аналіз діяльності в 2013 році необхідно звернути увагу на слідуючі недоопрацювання:

 • звіт про виконану роботу в 2013 році не подали Баранівська, Коростенська, Народицька ЦРЛ. Формально до написання звіту віднеслись Лугинська ЦРЛ (для прикладу: станом на 01.01.2013р. 1 пахова кила знаходилась, на протязі 2013 року виявлено ще одну пахову килу. Фахівець звітує про виконання оздоровлення 100%, а по факту 50%. В той же час не показуються результати профілактичних оглядів дітей на протязі року. Неможливо, що за рік виявлено тільки одна пахова кила); Володар-Волинська ЦРЛ (безліч арифметичних помилок. Для прикладу: станом на 01.01.2013р. знаходилось на обліку 14 дітей з варикоцеле, виявлено в поточному році 7 дітей, у звіті разом 31 дитина, а по факту 21 дитина); Радомишльська ЦРЛ (з приводу пахової кили на диспансерному обліку на 01.01.2013р. знаходилось 8 дітей, виявлено в поточному році 4 дитини, разом 12, а у звіті - 21 дитина, з приводу варикоцеле стояло 8 дітей, виявлено 5 разом 13, а у звіті 21; такі ж помилки з приводу водянки та крипторхізма), по Червоноармійській ЦРЛ звіт не відповідає ніякій логіці. Так, згідно звіту фахівця ЦРЛ прооперовано дітей з приводу пахової грижі 3 дитини, з приводу водянки яєчок 1, з приводу крипторхізма 2, з приводу варикоцеле - жодної. В той же час по хірургічному відділенні Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні прооперовано 8 дітей з приводу пахової кили, по 2 дитини з приводу водянки яєчка, крипторхізма та варикоцеле. Доцільно при формуванні звітів районному педіатру та районному хірургу разом звірити диспансерну групу, результати профоглядів і внести корекцію у планові завдання по оздоровленню дітей. Помилки зафіксовані по Романівській, Бердичівській, Черняхівській, Овруцькій ЦРЛ. У двох випадках звіти на клаптиках паперу без вказання фахівця та назви закладу. Найкращі звіти аналізів роботи за минулий рік подано фахівцями Малинської, Олевської ЦРЛ, міських лікарнях м. Житомира та м. Новоград-Волинська;
 • щорічно ряд ЦРЛ та ЦМЛ області не справляється з плановим оздоровленням. Так Баранівська ЦРЛ із 4 крипторхізмів не оздоровлено жодного; Бердичівська ЦРЛ із 6 пахових кил оздоровлена тільки одна (16,6%); Володар-Волинська ЦРЛ із 17 пахових кил прооперовано тільки 5 (29%), із 21 варикоцеле оздоровлено тільки 5 (23%), із 11 водянок яєчка не оздоровлено жодного; Романівська ЦРЛ із 17 пахових кил прооперовано 6 (30%), із 19 варикоцеле прооперовано 6 (48%), із 7 крипторхізмів прооперовано 4 (57%), із 7 водянок прооперовано 3 (47%); Житомирський район із 37 пахових кил прооперовано 6 (62%); Коростенський ЦРЛ із 6 пахових кил прооперовано 2 (60%); Овруцька ЦРЛ із 39 варикоцеле прооперовано 10 (26%), із 18 водянок яєчка прооперовано 6 (33%); Попільнянська ЦРЛ: із 12 пахових кил прооперовано 4 (33%), із 13 варикоцеле прооперовано 4 (37,7%), із 4 крипторхізмів прооперовано 1 (25%), із 15 водянок прооперовано 6 (40%); Червоноармійська ЦРЛ: пахових кил та водянок не прооперовано жодної, із 4 водянок прооперовано 1 (25%); відсутня динаміка оперативних втручань по червоноармійському районі; Черняхівська ЦРЛ: із 27 варикоцеле прооперовано 10 (37%), із 7 крипторхізмів прооперовано 3 (45%). Несвоєчасне оздоровлення дітей з крипторхізмом по м. Житомир: із 41 крипторхіфзма прооперовано 13 (41%); Коростенська ЦРЛ: із 7 крипторхізмів прооперовано 2 (30%). По області відсоток оздоровлених складає: пахові кили - 65,7%, варикоцеле - 56,3%, крипторхізми - 45,8%, водянки яєчка - 61,6%;
 • розуміючи, що місцевим фахівцям потрібна допомога по оздоровленню дітей є необхідність дієвої співпраці між адміністраціями лікарень та фахівцями різних рівнів. За минулий рік організовано 41 (50 - 2012 рік) планових виїздів кураторів на місця, оглянуто 1073 (1218 - 2012 рік; 2011 рік - 667) та оздоровлено 165 (167 дітей - 2012 рік; 2011 рік - 56). Добре співпрацювали адміністрації лікарень Володар-Волинської, Ємільчинської, Малинської, Овруцька, Червоноармійської ЦРЛ. Не співпрацюють адміністрації та фахівці Баранівської, Брусилівської, Коростишівської, Олевська, Попільнянська ЦРЛ, відповідно і низький відсоток оздоровлення.

Таблиця 4. Оздоровлення дітей з плановою хірургічною патологією у Житомирській області в 2013 році

п/п
Район
Грижі Крипторхізм Варікоцеле
Водянка
було оздор.. % було оздор. % було оздор. % було оздор. %
1 Андрушівський 13 12 95,5 5 4 80,0 8  8 100,0  8 8  100,0
2 Баранівський 18 9 50,0 4 0 0  1  1  100,0  2  1  50,0
3 Бердичівський  6  1  16,6 2 0  0  12  6  50,0  4  2  50,0
4 Брусилівський 17 13 76,5 4 2 50,0  6  4  60,0  4  3  75,0
5 В.-Волинський 17 5 29,0 7 0 0  21  5  23,0  11  -  0
6 Романівський 17 6 30,0 7 4 57,0  19  8  48,0  7  3  48,0
7 Ємільчинський 12 11 91,8 5 4 80,0  8  6  75,0  6  5  83,0
8 Житомирський 37 6 16,2 4 4 100,0 5  3  60,0  14 10  71,4
9 Коростенський                        
10 Коростишівський 6 2 30,0 4 3 75,0  7  6  85,0  14  9  64,2
11 Лугінський 1 1 100,0 1 0 0  8  6  75,0  2  1  50,0
12 Любарський 10 10 100,0 3 0 0  10  7  70,0  13  9  69,2
13 Малинський 6 4 66,5 1 1 100,0  6  5  83,3  10  8  80,0
14 Народицький 10 10 100,0 2 0 0  0  0  0  2  2  100,0
15 Н.-Волинський 48 20 42,0 9 6 66,0  18  12  66,0  19  12  63,0
16 Овруцький 34 18 52,9 10 6 60,0  39  10  26,0  18  6  33,0
17 Олевський 24 21 87,5 4 4 100,0  6  4  67,0  9  5  55,0
18 Попільнянський 10 8 80,0 2 1 50,0  13  9  69,0  6  6  100,0
19 Радомишльський 12 4 33,0 4 1 25,0  13  4  30,7  15  6  40,0
20 Ружинський 14 6 42,9 2 1 50,0  45  11  24,0  13  1  7,0
21 Червоноармійський 3 3 100,0 2 2 100,0  2  0  0  4  1  25,0
22 Черняхівський 47 26 59,5 7 3 45,0  27  10  37,0  9  3  52,0
23 Чуднівський 29 26 89,6 6 4 66,0  42  32  76,0  7  6  85,7
24 м. Бердичів 42 37 88,0 15 10 67,0  31  30  97,0  19  17  89,0
25 м. Житомир 74 64 86,0 41 13 31,0  46  39  84,0  29  22  75,0
26 м. Коростень 36 24 66,0 7 2 30,0  10  9  95,0  12  12  100,0
По області  543 357 65,7 168  77 45,8  412 232  56,3 250  154 61,6

 

Таблиця 5. Планові показники дитячої хірургічної служби на 2014 рік (скореговані згідно пропозиції фахівців ЦРЛ та ЦМЛ)
Найменування
районів та міст
Кількість хворих "Д" групи із хірургічною патологією, які підлягають оздоровленню Із них потребує оздоровлення 2687 дітей, в т.ч.
Крипторхізм Варікоцеле Фімоз Пахова кила Пупова кила Водянки та кісти
план. озд.
в ДОЛ
план. озд.
в ДОЛ
план. вик. план. вик. план. вик. план. вик.
Андрушівський  78  3 10  18   14    21   12  
Баранівський 86 2 17 12   25   28   10  
Бердичівський 80 3 10 10   18   23   8  
Брусилівський 82 3 15 13   18   13   9  
Вол.-Волинський 94 5 17 13   19   15   10  
Романівський 90 3 18 19   20   15   7  
Ємільчинський 89 3 21 23   20   33   12  
Житомирський 91 3 20 21   24   19   10  
Коростенський 92 2 18 17   13   13   7  
Коростишівський 93 3 14 7   19   26   12  
Лугинський 55 2 10 16   15   11   3  
Любарський 94 3 18 21   19   23   5  
Малинський 63 3 12 9   13   10   7  
Народицький 37 2 11 7   7   7   3  
Нов.-Волинський 111 5 17 21   26   34   13  
Овруцький 93 4 10 10   18   43   8  
Олевський 73 7 12 21   11   17   5  
Попільнянський 91 2 18 17   13   20   8  
Радомишльський 83 5 21 13   16   15   10  
Ружинський 77 3 13 26   9   13   12  
Червоноармійський 81 3 19 21   9   23   6  
Черняхівський 96 3 19 26   13   29   9  
Чуднівський 86 3 20 13   23   27   6  
м. Бердичів 132 11 17 21   30   49   4  
м. Житомир 521 50 160 27   130   118   36  
м. Коростень 170 7 16 39   43   58   7  
Всього 2987 164 634 501   654   772   262  

Інформація про виконання плану оздоровлення згідно таблиці 5 подавати в оргметодвідділ ЖОДКЛ щоквартально (Русак П.С., тел. (412) 34 65 27, p.rusak(0)asz.org.ua). шаблон Word

В 2013 році в області прооперовано 459 дітей ендоскопічно (199 - лапароскопічно, 225 - ендоскопічно), що становить 6,18% від усіх оперованих дітей по області (Україна, 2012 рік - 3,69%). На території області 3 дитячі лапароскопічні стійки: одна у Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні та по одній лапароскопічній стійці у двох ЦМЛ області (Коростень та Новоград-Волинський) дітям виконуються оперативні втручання з використанням збірних стійок. Підготовлено 14 фахівців з питань дитячої лапароскопії на кафедрі НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Післяопераційна летальність

За 2013 рік в області прооперовано 7420 дітей з хірургічною патологією (2012 рік - 7666 дітей). Із них 4186 (56,4%) прооперовані в умовах ЖОДКЛ. З приводу планової хірургічної патології прооперовано 4019 дітей, з приводу ургентної патології - 798 дітей. В післяопераційному періоді померло 11 дітей (летальність склала 0,13 % по області), із них 7 (63,6%) в умовах ЖОДКЛ, по одній дитині в ЖОКЛ ім. Гербачевського, Коростенська та Бердичівська ЦМЛ, Овруцька ЦРЛ. Післяопераційна летальність по області склала 0,13% (в 2012 році - 0,2%).

Структура:

 • органи травлення - 7 дітей (63,63%);
 • ЦНС та головний мозок - 2 дитини (18,18%);
 • шкіра, підшкірна (опіки) - 1 дитина (9,0%);
 • політравма - 1 дитина (9,0%).

Прооперовано 149 новонароджених (у 2012 році - 131 дитина), з них 3 дитини померло в післяопераційному періоді, післяопераційна летальність - 2,0%, (у 2012 році - 2,3%). В структурі післяопераційних втручань - 99 нейрохірургічних (в т.ч. 4 з приводу шунтування), та 50 загальнохірургічних оперативних втручань.

Аналіз екстрених виїздів по медицині катастроф дитячих хірургів за 2013 рік

За минулий рік виконано 137 екстрених виїздів по медицині катастроф в ЦРЛ та ЦМЛ області дитячими хірургами ЖОДКЛ.

В структурі виїздів:

 • 110 виїздів виконано дитячими хірургами;
 • 8 виїздів - лікарів-ендоскопістів;
 • 19 виїздів лікарів-бронхоскопістів.

Найбільше виїздів зафіксовано по Олевський, Овруцькій, Червоноармійській ЦРЛ та м. Житомиру. Загалом по області оглянуто 136 хворих дітей. Виконано 20 операцій в ЦРЛ та ЦМЛ області, 14 бронхоскопій та 4 ендоскопії. Із 26 викликів по м. Житомиру: ЖОПЦ - 18, ЦМЛ №1 - 5, ЦДМЛ - 2, Обласна лікарня - 1, оглянуто хворих - 26, операцій - 1, маніпуляцій - 7.

Серед зауважень до операцій: надання допомоги фахівцями ЦРЛ зафіксовано у рапорті Заремби В.Р. по Овруцькій ЦРЛ (не зроблено дитині із травмою шиї, грудній клітині рентгенографія, не проконсультовано ЛОР-лікарем та не організовано консиліум за участі начмеду лікарні).

У двох випадках бригади фахівців в ЖОДКЛ не доїхали в ЦРЛ (Овруцька та Романівська ЦРЛ) у зв’язку із смертю дитини. В одному випадку Червоноармійській ЦРЛ - виклик бронхоскопіста недоцільний у зв’язку із добовим перебуванням дитини в ЦРЛ після утоплення.

В зв’язку з вищевикладеним рахую, що:

 • рівень надання хірургічної допомоги дітям Житомирської області відповідає діючим вимогам і є задовільним;
 • ліжковий фонд використовується ефективно;
 • активно проводиться інноваційна діяльність служби;
 • заслуговує на подальшу увагу післяопераційна летальність та планове оздоровлення дітей області.

Пропозиції

I. Головним лікарям закладів охорони здоров'я І та ІІ рівня:

1.1. Забезпечити виконання плану оздоровлення дітей з хірургічною патологією на 2014 рік.
1.2. Забезпечити планові огляди кураторами дітей Д-групи щоквартально при необхідності проводити оздоровлення на місцях. Відійти від заангажованостей та формальностей у питанні оздоровлення дітей у відповідних територіях.
1.3. З метою проведення планових оперативних втручань дітям з хірургічною патологією в умовах ЦРЛ, забезпечити організацію виїзду дитячого хірурга обласної дитячої клінічної лікарні із числа кураторів даної адміністративної території або направляти дітей для оздоровлення на базі ЖОДКЛ.
1.4. Дане питання заслухати на селекторній нараді в ІV кварталі 2013 року.
1.5. Залишається проблема ультразвукової діагностики вроджених вад плоду у вагітних жінок. З метою покращення результатів діагностики доцільно підготувати фахівців не тільки в Житомирському перинатальному центрі, але й у таких містах, як Коростень, Новоград-Волинський, Житомир, Бердичів, а в майбутньому і у всіх госпітальних округах;
1.6. Питання надання хірургічної допомоги дітям підвідомчих територій тримати на постійному контролі (забезпеченість кадрами, апаратурою та інструментарієм, обладнанням операційних).

ІІ. Кураторам дитячим хірургам обласної дитячої клінічної лікарні:

2.1. Забезпечити надання планової хірургічної допомоги дітям як в умовах обласної дитячої лікарні, так і в умовах ЦРЛ, ЦМЛ.
2.2. Проводити моніторинг стану оздоровлення дітей з хірургічною патологією у закріпленому регіоні (проаналізувати результати профоглядів педіатричною та хірургічною службами районів та сформувати єдину об'єктивну диспансерну групу).

ІІІ. Обласному позаштатному дитячому хірургу Русаку П.С.:

3.1. Забезпечити координацію з питань проведення планового оздоровлення дітей з хірургічною патологією в області.
3.2. Підготувати аналітичну довідку до ДОЗ про виконання плану оздоровлення (ІV квартал).
3.3. Відпрацювати систему співпраці із спеціалістами клініки ОХМАТДИТУ та інституту ПАГ м. Київ для оздоровлення дітей на вищому рівні з множинними комбінованими вадами розвитку.
3.4. На рівні області провести спільну нараду акушер-гінекологів, лікарів ультразвукової діагностики, неонатологів та дитячих хірургів з метою пошуку шляхів покращення діагностики вроджених вад та вирішення подальшої тактики ведення вагітних жінок.

Протягом 2014 року працювати над наступним

1. Підвищення якості надання лікувально-діагностичної допомоги дітям з хірургічною патологією в області та проводити контроль дотримання вимог Протоколів лікування зі спеціальності "Дитяча хірургія".
2. Продовжувати роботу по зменшенню кількості пізніх надходжень дітей до хірургічних стаціонарів, зниженню рівня післяопераційної летальності в області за рахунок посилення санітарно-просвітницької роботи на місцях та підвищення професійного рівня медичних працівників.
3. Забезпечити ефективне використання наявного ліжкового фонду ЛПЗ області.
4. Продовжити модель виїзної роботи бригади спеціалістів ЖОДЛ на місцеві бази з проведенням оздоровчих заходів дітям з плановою хірургічною патологією за ініціативою головних лікарів ЦРЛ та ЦМЛ.
5. Забезпечити виконання планових показників доведених до ЛПЗ щодо оздоровлення дітей із плановою хірургічною патологією, враховувати при підведенні роботи за рік.
6. Головним лікарям забезпечити навчання відповідальних осіб за дитячу хірургію із ЛПЗ області на базі філії кафедри дитячої хірургії НМАПО ім. П.Л. Шупика з метою отримання сертифікату.
7. В ЛПЗ відпрацювати систему контролю в роботі фахівців Протоколів лікування дітей зі спеціальності "Дитяча хірургія".
8. На рівні області запровадити підвищення кваліфікації лікарів УЗД-діагностики та відпрацювати систему співпраці між акушер-гінекологами та неонатологами;
9. Кураторам ЦРЛ та ЦМЛ із дитячих хірургів провести перевірку по дотримування вимог протоколів лікування по дитячій хірургії (Червоноармійська, Овруцька, Романівська ЦРЛ), інформацію заслухати на засіданні обласного товариства хірургів.
10. Провести заняття на обласному товаристві хірургів та анестезіологів, лікарів медицини катастроф алгоритм надання допомоги дітям з політравмою на різних етапах.
11. Лікарям-хірургам, які відповідають за надання допомоги новонародженим ознайомитись з роботою клініки ОХМАТДИТ та ПАГ м. Київ.
12. В пресі та на телебаченні, радіо фахівцям ЦРЛ та ЦМЛ області посилити роз'яснювальну роботу з приводу профілактики гострих хірургічних станів у дітей.

Обласний позаштатний дитячий хірург,
завідуючий хірургічним відділенням №1 ЖОДКЛ, д.мед.н.

П.С. Русак