Обласна асоціація хірургів Житомирщини

На головну  Мапа сайту  Контактна Iнформацiя

Система оцінки практичної роботи хірурга стаціонару

e-mail Друк

Обгрунтування

07.07.2009 року було затверджено Наказ МОЗ України "Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах", який регламентував нові підходи щодо проведення атестації лікарів на кваліфікаційну категорію. Аналіз запропонованих підходів попередньої оцінки роботи лікарів показав наступне: для складання іспитів на передатестаційних циклах (ПАЦ) роботу лікаря оцінюють згідно наступних критеріїв:

 1. підвищення кваліфікації на ПАЦ, ТУ, за дистанційною формою навчання, на курсах інформації та стажування;
 2. проведення лекцій;
 3. науково-педагогічна робота; керівництво групою інтернів;
 4. участь в науково-практичних конференціях;
 5. публікація статті у фахових виданнях; видання підручника (тощо); галузевих методичних рекомендацій; раціоналізаторської пропозиції;
 6. участь у розробці нормативних документів;
 7. упровадження у практичну діяльність інноваційних розробок та технологій, нових методів діагностики, лікування, фарманалізу;
 8. виступи в засобах масової інформації та в освітніх закладах;
 9. присвоєння почесного звання та нагородження грамотами відповідного рівня;
 10. обіймання посади головного позаштатного спеціаліста;
 11. захист дисертації, закінчення магістратури, аспірантури (тощо);
 12. робота в закладах охорони здоров'я сільського місцевості (не менше 3 років).

Аналіз запропонованих критеріїв показав, що абсолютна більшість з них стосується теоретичної підготовки лікарів. Тільки 3 критерії - впровадження в практичну діяльність інноваційних розробок і технологій, обіймання посади головного позаштатного спеціаліста, робота в закладах охорони здоров'я сільської місцевості - в деякій мірі можна віднести до практичної роботи. В той же час, в такій галузі медицини, як хірургія, в основі оцінки кваліфікації хірурга головне місце повинна займати практична діяльність лікаря, основним критерієм якої є вміння виконувати операційні втручання різного ступеня складності. Такий підхід відповідає світовій практиці. З іншого боку, зрозуміло, що в залежності від рівня медичного закладу, в якому працює лікар, відрізняється і рівень складності хірургічної допомоги. Тому кваліфікаційну категорію слід вважати поняттям відносним.

Зважаючи на означене, президія обласної асоціації хірургів Житомирської області пропонує на розгляд систему оцінки практичної діяльності хірурга.

Очікувані переваги

На думку президії запропонована система оцінки дає наступні переваги:

 1. оцінюється практична діяльність хірурга, зокрема кількість та складність виконаних операцій;
 2. градація операційних втручань на 3 типи складності та бальна оцінка участі в операціях дозволяють включити в оцінку максимальну кількість виконаних операцій;
 3. врахування асистенцій при виконанні операцій різного ступеня складності дозволяє включити в оцінку операції, в яких брав участь хірург під час навчання на курсах тематичного вдосконалення на базах лікувальних закладів більш високого рівня. Таким чином, хірурги, які працюють в закладах охорони здоров'я, що обслуговують відносно невелику кількість населення, мають можливість набирати необхідну для атестації кількість балів;
 4. єдина система оцінки та чіткі правила оцінки дозволяють нівелювати індивідуальну складову (власну неприязнь або заступництво) адміністративних органів при присвоєнні кваліфікаційної категорії.

Юридичні аспекти

Оскільки запропонована система оцінки не затверджена відповідним наказом МОЗ, то вона має рекомендаційний характер, але при узгодженні з керівництвом департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА, проведена оцінка буде відігравати вирішальну роль при винесенні рішення атестаційної комісії щодо присвоєння кваліфікаційної категорії лікарям-хірургам.

Принципи оцінки практичної роботи лікарів-хірургів

1. основні операційні втручання розбито на 3 категорії складності: операції малої, середньої та великої складності (pdfдодаток 1, табл. 1.1-1.4);

2. участь в операції різного ступеня складності оцінюється відповідною кількістю балів (pdfдодаток 1, табл. 1.5);

3. необхідна для оцінки роботи кількість операцій, визначається за трьома критеріями:

1) складність операції;
2) кваліфікаційна категорія, на яку претендує хірург;
3) часовий термін між попередньою та наступною атестацією (pdfдодаток 2, табл. 2.1-2.5);

4. претендентом заповнюються таблиця 3.1-3.4 (pdfдодаток 3) з підрахунком набраної кількості балів по кожній категорії складності операції (порядок заповнення наведений в pdfдодатку 4);

5. самозвіт подається на паперовому носії на засідання президії асоціації хірургів (pdfдодаток 6), але не пізніше, ніж за 2 тижні до засідання атестаційної комісії.

5.1. Якщо претендент набрав необхідну кількість балів, на засіданні президії асоціації хірургів виноситься резолюція щодо необхідності присвоєння або підтвердження претенденту відповідної кваліфікаційної категорії (pdfдодаток 7). Рішення передається із самозвітом в атестаційну комісію. Позитивне рішення президії асоціації хірургів є обов'язковим для атестаційної комісії.
5.2. В разі негативного рішення президії (pdfдодаток 8) претенденту в 10-денний термін надсилається рішення президії з чітким обгрунтуванням причини відмови. Копія рішення та самозвіт передаються в атестаційну комісію. Претендент може проходити атестацію на загальноприйнятих засадах.

6. за високої хірургічної активності претендента та щорічного проходження курсів ТУ на базах лікувальних закладів 3-4 рівнів надання хірургічної допомоги президія асоціації хірургів може звернутися з клопотанням до директора ДОЗ ЖОДА щодо проходження чергової атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії без проходження ПАЦ;

7. хірурги пенсійного віку, яким згідно законодавства необхідна атестація для підтвердження наявної кваліфікаційної категорії, подають бальну оцінку їхньої роботи за звітній період за власним бажанням або проходять чергову атестацію на загальноприйнятих засадах.

Перехідний період

Впровадження "Системи..." починається з 01.01.2015р.. На перехідний період (з 01.01.2015р. по 01.01.2018р.) підрахунок балів починається з 01.01.2014р..

Наприклад: якщо звіт подається за період з 01.01.2011р. по 01.01.2016р., то перелік виконаних операцій та участі в асистенціях і, відповідно, підрахунок балів проводиться за період з 01.01.2014р. по 01.01.2016р..


pdfДодаток 1 pdfДодаток 2 pdfДодаток 3 pdfДодаток 4
pdfДодаток 5 pdfДодаток 6 pdfДодаток 7 pdfДодаток 8