Обласна асоціація хірургів Житомирщини

На головну  Мапа сайту  Контактна Iнформацiя

cover

1. pdfФерментативный перитонит у больных с острым асептическим небилиарным некротическим панкреатитом №4(23) 2013
2. pdfРоль та значення відеолапароскопії в діагностично-лікувальному алгоритмі хворих з атиповим перебігом гострого апендициту №1(24) 2014
3. pdfРациональная стартовая антибактериальная терапия в комплексном лечении больных с распространенным гнойным перитонитом №1(24) 2014
4. pdfРаннее прогнозирование тяжелого острого панкреатита №1(24) 2014
5. pdfПаллиативное лечение пациентов c колоректальным раком, осложненным кишечной непроходимостью №1(24) 2014
6. pdfОстрый аппендицит у беременных (научный обзор) №1(24) 2014
7. pdfНеблагоприятные исходы лечения больных с кровотечением из хронических гастродуоденальных язв №1(24) 2014
8. pdfДіагностика та лікування раку підшлункової залози різної локалізації №1(24) 2014
9. pdfДіагностика та лікування гострих ускладнень жовчнокам’яної хвороби на тлі механічної жовтяниці №1(24) 2014
10. pdfДиагностика и лечение дистальной билиарной обструкции №1(24) 2014
11. pdfВариации анатомического строения внепеченочных желчных протоков (обзор литературы) №1(24) 2014
12. pdfТактика лечения парапанкреатического инфильтрата у больных с острым асептическим некротическим панкреатитом №1(24) 2014
13. pdfПоліморфізм гена CYP2C9 в оптимізації терапії варфарином у пацієнтів із протезованими клапанами серця №1(24) 2014
14. pdfЕкзокринна панкреатична недостатність у хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози після симптоматичних оперативних втручань №1(24) 2014
15. pdfРозподіл напружень у системі «Фіксатор-Кістка» при проведенні остеосинтезу нижньої щелепи накістковими міні-пластинами №1(24) 2014
16. pdfФактори загоєння інвагінаційних анастомозів №1(24) 2014
17. pdfРоль протеїнкінази С у дисфункції тромбоцитів за умови гострих кровотеч із виразок гастродуоденальної зони №1(24) 2014
18. pdfДиагностика и малоинвазивные методы лечения гемангиом печени №2(25) 2014
19. pdfСучасні підходи до вибору методу лікування ускладнень синдрому стопи діабетика  №2(25) 2014
20. pdfУЗД у діагностиці та лікуванні гострого панкреатиту №2(25) 2014