Обласна асоціація хірургів Житомирщини

На головну  Мапа сайту  Контактна Iнформацiя

Аналіз надання невідкладної хірургічної допомоги населенню Житомирської області за перше півріччя 2010 року

e-mail Друк
Гостра непрохідність кишок Защемлена грижа
Гострий апендицит Гострий холецистит
Проривна виразка шлунка та 12-палої кишки Гострий панкреатит
Шлунково-кишкова кровотеча Травма внутрішніх органів грудної та черевної порожнини і тазу

Для детального аналізу важливого розділу хірургічної роботи необхідно проаналізувати стан надання термінової хірургічної роботи області, як одного із основної складової такого показника як післяопераційна летальність.

Як видно із таблиці 1, щороку як по Україні, так і в Житомирській області, зменшується кількість операцій на органах травлення та черевної порожнини. Окрім того, за І-ше півріччя 2010 року виконано 47,9% від минулорічного показника, що однак, враховуючи вищевказану тенденцію до зменшення кількості операцій, при аналізі кількості операцій в кінці року може становити половину всіх операцій на органах травлення та черевної порожнини.

Таблиця 1. Загальні показники хірургічної роботи
Показники 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. І п/р 2010р.
Кількість
операцій
(абс.цифри) Область 9805 10010 9784 9676 4637 (47,9%)
Україна 339651 340583 333916 320653 н/д
на 10 тис.
населення
Область 73,68 75,95 74,90 74,70 н/д
Україна 72,62 73,30 72,29 69,76 --
Післяопераційна
летальність
Область 1,35 1,60 1,40 1,33 1,22
Україна 2,10% 2,12% 2,07% 2,05% н/д

Варто відмітити що й післяопераційна летальність у І-му півріччі 2010 року нижча, ніж ніж у попередні роки. Окрім того, за звітний період виконано 312 операцій на органах черевної порожнини пацієнтам дитячого віку, із них 7 - на базі ЦМЛ №1 та ЦМЛ №2 м. Житомира (?). 

Гостра непрохідність кишок

Відсоток доставлених пізніше 24 годин у  І-му півріччі 2010 року є найвищим за останні 7 років (!) (хоча незначно нижчий за Український показник у 2009 році). Разом з тим, кількість пролікованих у стаціонарі та прооперованих є в межах 40% від кількості пролікованих та прооперованих у 2009 році. Однак, хірургічна активність при даній патології є не надто висока (82,8%).

Таблиця 2. Аналіз ситуації в області з приводу гострої кишкової непрохідності
  2004р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. І п/р 2010р.
Всього 187 183 174 185 187 242 99 (40,9%)
Після 24 годин з початку захворювання 42 34 44 48 62 67 39
% пізньої госпіталізації 22,4% 18,5% 25,2% 25,9% 33,15% 27,7%
(Укр.
- 39,79%)
39,4%
Оперовано (кількість операцій) 155 148 139 154 163 208 82 (39,4%)
Померло 2 2 5 8 5 3 0
Оперативна активність 82,88% 80,87% 79,88% 83,24% 87,16% 85,9% 82,8%
Післяопераційна летальність 1,29% 1,35% 3,59% 5,19% 3,07% 1,44%
(Укр. - 3,6%)
0

Таким чином, протягом першого півріччя поточного року, відмічається великий відсоток пізньої госпіталізації, зменшення відсотку оперативної активності та нульова післяопераційна летальність.

8,1% пролікованих із гострою непрохідністю кишок - пацієнти дитячого віку (75% з яких прооперовані). Серед дитячого населення відсоток пізньої госпіталізації становить 12,5%, що є в 3 рази нижчим, ніж серед дорослого населення.

При аналізі пізнього надходження хворих на гостру кишкову непрохідність (прооперовані) в розрізі районних лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) встановлено, що 100% надходжень в Бердичівську ЦРЛ - пізніше 24 годин, та 75% - в Бердичівську ЦМЛ та 50% - Баранівська ЦРЛ. В м. Житомирі - 37% госпіталізованих - хворі із тривалістю захворювання більше 24 годин (ЦМЛ №1 - 75%).

Таким чином, можна прийти до висновку, що показник пізньої госпіталізації хворих з гострою непрохідністю кишок є надто великим у тих ЛПЗ області, де є досить забезпечена матеріально-технічна база та близьке географічне розташування до закладу (особливо це стосується м. Житомира та м. Бердичева). Така ситуація є неприпустима, тим більше, що існує чітка кореляція між пізньою госпіталізацією та показником летальності при даній патології (в Україні у 2009 році при пізній госпіталізації показник летальності становив 5,73%). Це свідчить про недостатню увагу до питань профілактики даної патології серед населення.

Гострий апендицит

Всього у І-му півріччі 2010 року прооперовано 1164 чоловіки (із них 383 дітей - дещо зменшилась кількість оперованих дітей) - що становить 46,4% від кількості прооперованих у 2009 році. Госпіталізованих після 24 годин 9,02% (2009 рік - 10,0%, серед дітей - 5,5%). Летальність - 0%.

Таблиця 3. Аналіз ситуації в області з приводу гострого апендициту
  2004р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. І п/р 2010р.
Всього 2901 2819 2657 2600 2613 2508 1164 (46,4%)

Після 24 годин з початку захворювання

290 317 355 294 274 251 105
% пізньої госпіталізації 9,9% 11,2% 13,3% 11,3% 10,5% 10,0%
(Укр. - 21,52%)
9,02%
Прооперовано, кількість операцій 2895 2818 2650 2597 2613 2508 1164
Померло 1 1 0 0 1 1 0
Оперативна активність 99,79% 99,96% 99,73% 99,88% 100% 100% 100%
Післяопераційна летальність 0,034% 0,035% 0% 0% 0,038% 0,039%
(Укр. - 0,04%)
0%

При аналізі пізнього поступлення хворих на гострий апендицит в розрізі районних ЛПЗ встановлено, що в Баранівському р-ні 37% хворих - після 24 годин (33% - дитяче населення), в Радомишльському - 33,3% (37,5% - серед дітей), м. Бердичів - 19,1% (11,8%  - серед дітей), м. Коростень - 18,9% (28,6% - серед дітей). Отже, відсоток пізніх госпіталізацій стабільно високий у одних і тих же закладах, що повинно спонукати районних хірургів та адміністрації ЛПЗ до перегляду підходів до надання невідкладної хірургічної допомоги населенню району (як дорослого, так і дитячого), оскільки летальність при апендициті при пізньому зверненні зростає у 3 рази (Україна 2009 рік - 0,12%).

Відсоток пізньої госпіталізації в обласні заклади - серед дитячого населення - 0,83%, серед дорослого - 10,8%.

Таким чином, аналіз хірургічного лікування хворих із гострим апендицитом показав, що робота ведеться на досить доброму рівні, стабільно зменшується кількість оперованих хворих та відсоток пізньої госпіталізації (особливо значуще серед дитячого населення).

Проривна виразка шлунка та 12-палої кишки

У І-му півріччі 2010 року прооперовано 93 хворих із проривною виразкою 12-палої кишки та шлунку, що становить 48,7% від прооперованих з приводу вказаної патології у 2009 році (із них одна дитина). Процент пізньої госпіталізації є одним із найнижчих за останні кілька років (11,8%). Відсоток післяопераційної летальності є не вищим, ніж у попередні роки та в межах загальнодержавного показника (область - 2,15%). 2 померлих - госпіталізовані пізніше 24 годин від початку захворюванння.

Таблиця 4. Аналіз ситуації в області з приводу проривної виразки шлунку та 12-палої кишки
  2004р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. І п/р 2010р.
Всього 224 228 198 180 173 191 93 (48,7%)
Після 24 годин з початку захворювання 34 25 27 34 22 30 11
% пізньої госпіталізації 15,1% 10,9% 13,6% 18,8% 12,7% 15,7%
(Укр. - 14,8%)
11,8%
Оперовано 224 225 197 179 171 189 93
Померло 3 9 6 5 8 7 2
Оперативна активність 100% 98,68% 99,49% 99,44% 98,84% 98,95% 100%
Післяопераційна летальність 1,34% 4% 3,04% 2,79% 4,67% 3,70%
(Укр. - 3,73)*
2,15%

* - при пізній госпіталізації летальність в Україні становила 14,39%.

Проаналізувавши дану ситуацію в розрізі районів, можна прийти до висновку, що 100% госпіталізованих - пізніше 24 годин були у Баранівському та Бердичівському районах, 50% - в обласні заклади, а також 14,3% - м. Житомир. 54,5% госпіталізованих в Обласну клінічну лікарню ім О.Ф. Гербачевського - із тривалістю захворювання більше 24 години.

Загальна ситуація по області свідчить про деяку тенденцію до стабілізації ситуації стосовно проривної виразки 12-палої кишки та шлунку.

Шлунково-кишкова кровотеча

У І-му півріччі 2010 року дещо зменшився рівень післяопераційної летальності - 6,67%, однак цей показник залишається доволі високим (більшим, ніж по Україні) та  є досить хибним через значне зменшення кількості оперованих (1/3 від кількості прооперованих у 2009 році) - це притому, що щороку збільшується загальна кількість хворих із шлунково-кишковими кровотечами. Хірургічна активність зростала протягом останніх 4 років, однак у І півріччі 2010 року вона є найнижчою за останні 7 років.

Не менш важливим показником є відсоток пізньої госпіталізації при вказаній патології. Так, в Україні цей показник становив 36,26% (2009 рік) до всіх доставлених, тоді як в області у І-му півріччі 2010 року становив 33,2% (31% - серед неоперованих та 50% - серед оперованих).

Таблиця 5. Аналіз ситуації в області з приводу шлунково-кишкової кровотечі
  2004р. 2005р. 2006р. 2007р.* 2008р.* 2009р.* І п/р 2010р.
Всього 434 471 429 516 528 587 256 (43,6%)
Оперовано 94 101 62 72 83 98 30 (30,6%)
Хірургічна активність 21,65% 21,44% 14,45% 13,95% 15,71% 16,69% 11,7%
Післяопераційна летальність 3,2% 4,95% 11,29% 4,16% 6,02% 7,14%
(Укр. - 6,24%)
6,67%

* - включені шлунково-кишкові кровотечі з приводу онкопатології.

При аналізі ситуації в розрізі районів можна встановити наступне: у м. Житомирі із 3 прооперованих із шлунково-кишковою кровотечею 3 (100%) поступили пізніше 24 годин після початку захворювання (ЦМЛ №1), в обласних закладах - 63,6%, м. Коростень - 50%. 2-є померлих, які були прооперовані з приводу шлунково-кишкової кровотечі - 100% - пізня госпіталізація, із 7 померлих які не оперувались - летальність становить 28,6%.

Таким чином, у І-му півріччі різко зменшилась кількість прооперованих хворих із даною патологією, однак відсоток післяопераційної летальності залишається стабільно високим, що прямо пропорційно повязано із пізньою госпіталізацією у стаціонар.

Защемлена грижа

У І-му півріччі 2010 року в області з приводу защемленої грижі прооперовано 101 пацієнта, що становить 39,9% від кількості прооперованих за весь 2009 рік. Залишається стабільно високим відсоток пізньої госпіталізації - 20,8%.

Таблиця 6. Аналіз ситуації в області з приводу защемленої грижі
  2004р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. І півріччя 2010р.
Всього 210 232 233 226 245 253 101 (39,9%)
Після 24 годин з початку захворювання 49 48 54 54 47 45 21
% пізньої госпіталізації 23,3% 20,6% 23,7% 23,9% 19,2% 17,8%
(Укр. - 22,11%)
20,8%
Оперовано 207 230 233 223 240 251 101
Померло 0 3 7 4 2 3 1
Оперативна активність 98,57% 99,13% 100% 98,67% 98% 99,2% 100%
Післяопераційна летальність 0% 1,30% 3,00% 1,79% 0,83% 1,19%
(Укр. - 1,05%)
0,99%

Таким чином, як видно із даної таблиці, кількість операцій з кожним роком неухильно збільшується (можливо, така ситуація повязана з тим, що хворі з грижою несвоєчасно оздоровлюються в плановому порядку), летальність залишається доволі високою (практично на загальнодержавному рівні).

При аналізі ситуації в розрізі районів можна встановити наступне: вищий відсоток пізньої госпіталізації у таких районах, як Баранівський (33,3%), Бердичівський (66,6%), В.-Волинський (25%), Брусилівський (100%), Житомирський (60%), Н.-Волинський (28,6%), Овруцький (100%), м. Бердичів (25%). 12,9% прооперованих із защемленою грижею - пацієнти дитячого віку; із них 7,7% - госпіталізовані після 24 годин з моменту захворювання.

Отже, необхідно суттєво покращити планову роботу з приводу виявлення та оздоровлення хворих із грижами, оскільки подальше зменшення відсотку пізньої госпіталізації призведе до прогнозованого зниження післяопераційної летальності.

Гострий холецистит

У І-му півріччі 2010 року в області з приводу гострого холециститу прооперовано 190 чоловік, жодний хворий не помер із приводу даної патології.

Таблиця 7. Аналіз ситуації в області з приводу гострого холециститу
  2004р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. І п/р 2010р.
Всього 414 458 442 480 488 465 243 (52,3%)
Після 24 годин з початку захворювання 223 246 270 283 243 246 124
% пізньої госпіталізації 53,8% 53,7% 61,0% 58,95% 49,8% 52,9%
(Укр. - 46,78%)
51%*
Оперовано 311 359 334 402 406 369 190 (51,5%)
Померло 5 3 4 1 4 4 0
Оперативна активність 75,12% 78,38% 75,56% 83,75% 83,2% 79,35% 78,19%
Післяопераційна летальність 1,60% 0,83% 1,20% 0,24% 0,98% 1,08%
(Укр. - 0,64%)

0%

* - серед оперованих хворих показник пізньої госпіталізації дорівнює 60%.

Як видно із поданої таблиці, кількість операцій у першому півріччі становить більше 50% від кількості оперованих з приводу даної патології у 2009 році (хоча, у 2009 році кількість операцій зменшилась майже на 10% у порівнянні із 2008 року), стабільно високим залишається відсоток пізньої госпіталізації (який і так бів чи не найвищий в Україні) та знизилась оперативна активність.

В розрізі районів, аналізуючи показник пізньої госпіталізації, встановлено, що вищим за обласний показник пізньої госпіталізації (серед оперованих хворих) є у таких районах, як: Баранівський (100%), В.-Волинський (100%), Н.-Волинський (89,5%). 94,8%  оперованих в обласних закладах (Обласна клінічна лікарня) - пізня госпіталізація.

Гострий панкреатит

У І-му півріччі 2010 року в області з приводу гострого панкреатиту прооперовано 26 чоловік, що становить менше 1/4 від кількості прооперованих у 2009 році. Оперативна активність та смертність зменшились у 2 рази у порівнянні із 2009 роком.

Таблиця 8. Аналіз ситуації в області з приводу гострого панкреатиту
  2004р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. І п/р 2010р.
Всього 534 536 478 564 603 627 267 (42,6%)
Після 24 годин з початку захворювання 236 213 217 169 203 284 104
% пізньої госпіталізації 44,1% 39,7% 45,3% 29,9% 33,66% 45,3%
(Укр. - 39,15%)
39%
Оперовано 93 80 74 95 94 110 26 (23,6%)
Померло 13 15 8 14 19 16 5
Оперативна активність 17,41 14,92% 16,6% 16,8% 15,58% 17,54% 9,7%
Післяопераційна летальність 13,97% 18,75% 10,81% 14,7% 20,21% 14,54%
(Укр. - 12,66%)
7,69%

Отже, як видно із запропонованої таблиці, відмічається найнижча за останні 7 років оперативна активність з приводу гострого панкреатиту і, можливо як наслідок, найнижча післяопераційна летальність. Однак, залишається високим відсоток пізньої госпіталізації. Всі померлі після операції знаходились на лікуванні в обласних закладах (50% - госпіталізовані після 24 годин з початку захворювання). 91,3% оперованих в обласних закладах з приводу панкреатиту - хворі, які пізно госпіталізовані.

Таким чином, необхідно й надалі продовжувати активну роботу по виконанню наказу УОЗ від 05.03.2009р. №118 "Про удосконалення надання медичної допомоги хворим з гострим панкреатитом".

Травма внутрішніх органів грудної та черевної порожнини і тазу

В І-му півріччі поточного року в області з приводу травми органів грудної та черевної порожнини і тазу проліковано 174 хворих, що становить близько 42% від кількості пролікованих у 2009 році. Оперативна активність з приводу травм є найвищою за останні роки і становить 81,61% (намітилась щорічна тенденція до зростання), тоді як післяопераційна летальність є найнижчою за останні 7 років і становить 4,2% (є нижчою, ніж загальнодержавний показник у 2009 році).

Таблиця 9. Аналіз ситуації в області з приводу травми органів грудної та черевної порожнини і тазу
  2004р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. І п/р 2010р.
Всього 502 486 460 462 444 410 174 (42,4%)
Після 24 годин з початку захворювання 57 86 116 101 60 59 28
% пізньої госпіталізації 11,3% 17,6% 25,2% 21,8% 13,51% 14,39%
(Укр. - 16,19%)
16,1%
Оперовано 333 315 326 332 336 311 142 (45,7%)
Померло 26 16 20 18 24 18 7
Оперативна активність 66,33% 64,81% 70,86% 71,86% 75,67% 75,85% 81,61%
Післяопераційна летальність 7,80% 5,07% 6,13% 5,42% 7,14% 5,78%
(Укр. -4,85%)
4,2%

Таким чином, відмічається тенденція до зменшення кількості травмованих, однак дещо зріс відсоток пізньої госпіталізації. Так, у Бердичівському р-ні серед оперованих відсоток пізньої госпіталізації становить 50%, Ємільчинський - 25%, Житомирський - 50%, Н.-Волинський - 37,5%, м. Житомир - 20,8%, м. Бердичів - 80%.

Отже, аналізуючи ситуацію по області в аспекті надання невідкладної хірургічної допомоги у І-му півріччі 2010 року, можна прийти до висновків, що хірургічна служба протягом звітного періоду працювала на належному рівні. Продовжує турбувати ситуація стосовно пізньої госпіталізації, що свідчить про недостатню профілактичну роботу серед населення області. Спеціалістам таких ЛПЗ як Бердичівські ЦРЛ та ЦМЛ, Баранівська ЦРЛ та м. Житомира звернути особливу увагу на вказаний розділ роботи.

Головний хірург УОЗ Житомирської ОДА В.І. Лучків