Обласна асоціація хірургів Житомирщини

На головну  Мапа сайту  Контактна Iнформацiя

Доступ до публічної інформації буде спрощено

e-mail Друк

Хто володіє інформацією, той володіє світом... Крилатий вислів відомого англійського банкіра Ротшильда, народжений близько двох сторіч тому, не втратив своєї актуальності і сьогодні. Недаремно так багато уваги у світі приділяється питанням створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації. Не обійшло це питання стороною і нашу державу. Підтвердженням цього є:

  • нещодавно прийнятий Закон України "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 p. №2297-VI, що набрав чинності з 1 січня поточного року;
  • Закон України "Про інформацію" від 13 січня 2011 р. №2938-VI, норми якого запрацюють з 9 травня 2011 року;
  • а також прийняття Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13 січня 2011р. №2939-VI, який розглянемо дещо детальніше.

Багатьом з нас за родом професійної діяльності або при вирішенні особистих питань доводилось так чи інакше стикатися з неправомірною відмовою органів влади у наданні інформації через її віднесення до інформації з обмеженим доступом, ігноруванням інформаційних запитів або отриманням формальної відписки на них, перешкодами в отриманні локальних нормативно-правових актів місцевих органів влади, неналежним виконанням органами влади вимоги оприлюднювати інформацію про свою діяльність (в тому числі через мережу Інтернет) тощо.

На усунення зазначених інформаційних прогалин і був спрямований новоприйнятий ЗУ №2939-VI.

Окрім закріплення загальних гарантій та принципів забезпечення доступу до інформації, окреслення кола суб'єктів та визначення їх обов'язків, відповідальності за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, Закон N 2939-VI також визначає види інформації за режимом доступу до неї.

Новим у цьому аспекті є визначення "конфіденційна інформація", що відрізняється від визначення, поданого у чинному ЗУ "Про інформацію" (№2657-XII від 02.10.1992р.).

ЗУ №2939-VI передбачає, що конфіденційною інформацією можуть володіти, користуватися та розпоряджатися лише фізичні та юридичні особи приватного права. Суб'єкти владних повноважень можуть лише володіти такою інформацією, однак поширювати її вони мають право виключно за згодою осіб, які обмежили доступ до неї, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Крім того, Закон окреслює статус такого виду інформації, як службова, до якої може належати інформація:

  1. що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
  2. зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Документам, що містять таку інформацію, присвоюється гриф "для службового користування".

Окрім того, Закон передбачає скорочення строків для розгляду запитів на інформацію.

Так, розпорядник інформації має надати відповідь на такий запит не пізніше п'яти робочих днів з дня його отримання.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Як виключення, у разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник повинен буде повідомити запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Нагадаємо, що на сьогодні термін розгляду запиту щодо доступу до офіційних документів не повинен перевищувати десяти календарних днів.


Закон України "Про доступ до публічної інформації" (№2939-VI від 13.01.2011р.)
Офіційне опублікування: "Голос України" №24 від 09.02.2011р.
Дата набрання чинності: 09.05.2011р.